AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH

AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH

By:  LonelyDeeemon  Completed
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
82Chapters
2.5Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Van Dominic Loudd grew up without a family. He was young when he became an orphan and was raised by a family lawyer. He had always wanted to have a big, happy family. And he thought he would be able to achieve that when he met and fell in love with Demani Dominico. As opposed to Van, Demani was born in a big, close-knit family. Lumaki ito sa isang kilala at respetadong familia; believing that family should stick together through good and bad times. Just like all other couples out there, they met, fell in love, and planned for the future. Van eventually became part of the Dominico family. His life became complete. And so he thought... Dahil ang pamilya ni Demani rin pala ang dahilan kaya hindi naging maganda ang takbo ng pagsasama nila. They loved each other to destruction, but her family was pulling their relationship down. And Van got tired of it, and so, they started to fight a lot and lose respect for each other. They went through a bitter separation, and Demani thought she would never hear from him again. Until two years later, nakatanggap na lang ito ng sulat mula sa abogado ni Van, asking for her help. Van had an accident and he needed her assistance. She was skeptical at first, she didn't want to have any connections whatsoever with him; but she still found herself standing in front of their old house, waiting for him to open up the door. Will there be a second chance for them? **

View More
AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
82 Chapters
KABANATA 01
  Ilang minuto nang naka-tingala sa mataas na bahay na nasa kaniyang harapan si Demani; ilang beses na ring kumurap upang siguraduhing hindi ito nananaginip at totoong nagbalik sa lugar na iyon upang muling makita ang taong naging dahilan kung bakit hanggang sa mga sandaling iyon ay takot na siyang magmahal.   "I can't believe I'm back," she murmured, still looking at the three-story house at the top of the Antipolo mountain.   Nothing had changed—the house loo
Read more
KABANATA 02
"Saan galing ang mga pagkain na ito?" manghang tanong ni Demani nang makita ang mga putaheng nakapatong sa ibabaw ng mesa. Wala pang dalawampung minuto siyang nawala, inihatid lang niya ang mga gamit sa guest room sa itaas, nag-retouch at ni-kalma ang sarili, pagbaba ay may mga pagkain na sa dining area. Si Van na naka-puwesto na sa kabilang dulo ng dining table ay inayos ang table napkin at inilapag sa kandungan.  "I asked Attorney Salviejo to send them. Dumating ang assistant niya dala ang mga ito noong nasa itaas ka. My maid set the table." So you have a maid now, huh? Ang sabi mo noon ay ayaw mong may ibang tao sa loob ng bahay maliban sa ating dalawa at sa mga magiging anak natin. Besides, you didn't want people to disturb us while we make love anywhere in this house. Read more
KABANATA 03
“Darating na ang birthday celebrant in ten minutes, Demani! Nasaan ka na ba?”    "Fuck,” she uttered when she almost slipped to the floor.    Madulas ang sementadong footwalk dahil sa malakas na pag-ulan, dagdagan pa ang pagmamadali niya kaya maka-ilang beses na siyang muntikan nang madulas. Ibinaba niya ang payong nang maka-silong sa cover ng bakeshop. Inalis niya ang pagkaka-ipit ng cellphone sa pagitan ng balikat at ulo.   Read more
KABANATA 04
Nasa labas na si Demani nang salubungin siya ng malakas na ulan. Lalong sumama ang panahon at mukhang lalo siyang mahihirapang makahanap ng taxi na masasakyan. Kinuha niya ang payong na ini-sabit niya sa umbrella rack saka binuksan iyon. Sa kabilang kalsada ay marami siyang nakikitang dumaraang taxi at UV, doon siya mag-aantabay. Maingat siyang naglakad patawid sa kalsada at dahil traffic ay hindi siya gaanong nahirapan. Sumiksik siya sa pagitan ng mga sasakyan hanggang sa marating niya ang kabilang kalsada. Habul-habol niya ang oras, kailangan niyang mauna sa bahay nila bago dumating ang Lola Valentina niya.  Dalawang taxi ang dumaan sa harap niya subalit pawang may mga sakay. Hindi niya inalintana ang nagtatalsikang tubig-ulan sa suot na pantalon habang nakikipag
Read more
KABANATA 05
            Muling napa-kagat labi si Demani upang pigilan ang sariling tumili sa tindi ng galak na nararamdaman.              How can she say NO to that man? Kanina pa niya ito lihim na pinapantasya!               Banayad siyang tumango bilang pagsagot dito.    Nang biglang kumulog nang malakas ay tila siya nagising sa kaniyang pantasya. Dinampot niya ang payong na nasa sahig ng front seat, binuksan iyon saka itinuloy na ang pagbaba sa sasakyan.   Bago niya ini-sar
Read more
KABANATA 06
             “You are what?” Nahinto sa pagdidilig ng halaman ang mommy niya matapos marinig ang kaniyang sinabi.    Papalubog na ang araw at nagkulay kahel na ang paligid. Nasa maliit na hardin nito sa harap ng kanilang bahay ang kaniyang mga magulang katulad ng naka-gawian; ang mommy niya ay nagdidilig ng mga halaman at bulaklak nito, habang ang daddy naman niya’y nakaupo sa garden set at nagbabasa ng libro.               Sa mga sandaling iyon ay parehong nakatingin sa kaniya ang mga magulang at naghihintay na ulitin niya ang kaniyang sinabi.   Read more
KABANATA 07
             ISANG magarbong beach wedding ang naganap sa buwan ng Setyembre—two hearts became one, and Demani’s last name changed to Loudd. Maraming bisita ang dumalo, sagot lahat ni Van ang lahat na bumiyahe pa mula Maynila hanggang sa Batangas kung saan ginanap ang kasal.               Lahat ng mga kaibigan ni Demani mula sa pinagta-trabahuang ospital ay naroon, ang buong pamilya’y ganoon din. Whilst Van invited some people from his circle—business executives, clients, staff, and the likes. Doon na rin nakilala ni Demani ang taong nagpalaki sa asawa—at siyang inituturing nitong pamilya; si Attorney Arnel Salviejo.           &n
Read more
KABANATA 08
8 | Values and Beliefs - p1 (First Marital Problem)     — Certainly, there will be differences and disagreements within a marriage, but some differences are too major to ignore, such as core values and beliefs. Since everyone does not grow up with the same belief systems, morals and goals, there is a lot of room for debate and conflict within the relationship. —     *****               &
Read more
KABANATA 09
  9 | Values and Beliefs - p2 (First Marital Problem)   ~~                      “Kanina ko pa napapansing malungkot ka, Demani. Si Van na naman ba ang iniisip mo?”              Mula sa pagmamasid sa mga pamangkin na naglalaro sa hardin ng bahay ng Lola Val nila ay napalingon siya at nakita si Maureen na nakatayo sa pinto ng veranda.               Kanina pa siya
Read more
KABANATA 10
             “You seemed off after your quick chat with Sam, hon. Ano’ng nangyari?” Tanong ni Demani sa asawa nang lumabas siya sa banyo matapos maligo. Sa kamay ay hawak niya ang isang towel na ikinukuskos niya sa basang buhok.               Her husband was sitting on the couch, eyes closed and exhaustion all over his face. Huminto siya sa harap nito habang patuloy pa rin sa pagpupunas ng basang buhok.               Van opened his eyes and stared at her with longing. Sandali siya nitong tinitigan bago umangat ang kamay nito sa suot niyang roba at hinila ang tali niyon. Upang hindi humulagpos sa pagkakatali ay natatawang hinawakan niya ang kamay ng asawa at pinigilan iyon.               “Not yet, lover boy. Kailangan mo muna sa aking sabihin
Read more
DMCA.com Protection Status