The Senator's Daughter (TAGALOG)

The Senator's Daughter (TAGALOG)

By:  Jin  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
6Chapters
2.9Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Harper Parisi was born with a silver spoon in her mouth. Bilang anak ng Senador, nakukuha niya ang lahat ng anumang gustuhin niya. From being the latest luxury bags to eye-catching dresses, name it all and she have it. When she met Wyatt, she said to herself that she will make him fall in love--- by hook or by crook. But when the secrets of her past started unfolding, how would the Senator's daughter handle everything knowing that the ties that bound her and Wyatt involves her father's wrongdoing? The Senator's Daughter by: untoldjins FILIPINO • R18+

View More
The Senator's Daughter (TAGALOG) Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
6 Chapters
KABANATA ISA
HARPER CHANEL PARISI POINT OF VIEW. “Dad!” I chimed happily as I ran towards my Dad who just came home from his campaign. He smiled towards me as he opened his arms to welcome me with a hug. Nang makalapit ako sa kaniya ay mahigpit ko siyang sinalubong ng isang mahigpit na yakap. “Dad, I miss you so much. Bakit ngayon lang po kayo?” I asked, pouting. I heard him chuckle upon hearing what I said. “I was too busy, princess. Huwag kang mag-alala, babawi si Daddy, huh?” he answered as he kissed the top of my head. Muli akong napalabi bago humiwalay ng yakap sa kaniya. “Pero Dad, ilang taon mo na ‘yang sinasabi. Sabi mo bago ka umalis, sasamahan mo akong um-attend ng fashion show sa France pero hindi ka naman dumating.” “But I sent you a present, right? Saka pinasama ko naman sa ‘yo si Yaya Melanie mo p
Read more
KABANATA DALAWA
HARPER CHANEL PARISI POINT OF VIEW. “Paalis ka?” Nag-angat ako ng tingin kay Yaya Melanie nang magsalita siya mula sa pintuan ng aking kuwarto. Sinagot ko siya ng marahang pagtango bago ipinagpatuloy na isuot ang aking hikaw. “Saglit lang naman po ako, Yaya. Huwag po kayong mag-alala sa akin,” sagot ko at tipid siyang nginitian. I heard her sigh. “Saan ka ba pupunta at nang masamahan na kita,” nag-aalalang tanong niya. Lumingon ako sa gawi niya at lumabi. “Yaya, malaki na ako. Kaya ko na po ang sarili ko, huh? Saka hindi naman po ako magtatagal. Sabi kasi ni Maurice ay ngayon ang dating ni Danielle kaya magkakamustahan pa kami.”“Maurice? Iyan ba ‘yong may-ari ng magazine kung saan kayo na-feature? Ano nga ulit ‘yong title ng magazine, ‘nak? U-Uh. . . Bachel. . . ano nga?” Read more
KABANATA TATLO
HARPER CHANEL PARISI POINT OF VIEW. “So how old are you, Eloise?” I asked as I smiled widely towards her. Excited ko siyang tiningan dahil tumabi siya sa akin sa sofa. She timidly smiled back. “Twenty three po,” mahinang sagot niya. Napatango naman ako habang nakatingin sa kaniya at inoobserbahan ang kaniyang bawat galaw. She looks pretty but she’s shy. . . and as an extrovert, it feels like I have a responsibility to become an ice-breaker to introverts like her. “May kapatid ka ba?” Bahagya siyang natigilan dahil sa tanong ko kaya’t agad na nagsalubong ang aking kilay. Pasimple siyang bumuntong hininga ngunit hindi nakatakas iyon sa aking mga mata. Kapagkuwan ay nag-angat siya ng tingin at ngumiti sa akin. “I have three brothers and one sister. I’m the youngest one,” she answered. Read more
KABANATA APAT
 HARPER CHANEL PARISI POINT OF VIEW. “Anong ginagawa natin dito?” I catechized as a roam my eyes around the place. I heard Maurice chuckled. “’Di ba sabi nga ni Danielle, welcome party niya dapat kaya ‘yan!” sagot niiya sa akin at humarap sa pinsan. “You like it?” Danielle immediately nod her head in return and hugged her cousin. “You know me too well talaga, Maurice girl! Yay! Come on, girls! Let’s party!” Excited na sigaw niiya kaya naman napalabi ako. Riley nudged my arm. “Huwag kang matakot. Nasa labas ang mga guards mo kaya safe tayo here,” she assured me. Malakas naman akong bumuntong hininga bago tumango bilang tugon. “Ah, Eloise!” sambit ko at humarap kay Eloise na inililibot pa rin ang paningin sa lugar. “Ayos lang bas a ‘yo na pumunta sa ga
Read more
KABANATA LIMA
TSD 05 HARPER CHANEL PARISI POINT OF VIEW. “My guards are missing,” I uttered silently while looking around. Eloise, who was beside of me, scoffed. “Baka nandiyan lang ang mga ‘yon. Maraming tao, mahirap talaga silang mahanap,” kaswal na sambit niya. Wala sa sarili naman akong napatango bago tumingin sa kaniya. I gave her a small smile. “May point ka,” sabi ko kaya naman napatango rin siya. “Tara na. Baka mas lalo pang mag-mantsa sa damit mo ‘yang alak na natapon ko.”Agad naman akong tumango bilang tanda ng pagsang-ayon sa sinabi niya. I smiled at her before I cling onto her arm. Mukha namang hindi niya inaasahan ang ginawa ko kaya’t nanlaki ang kaniyang mga mata. I chuckled softly. “Tara na.” Malakas siyang bumuntong hininga bago tumango at nagsimula na sa pagla
Read more
KABANATA ANIM
HARPER CHANEL PARISI POINT OF VIEW. I gulped. That’s the first thing that I did as soon as I met his eyes. Tila ba biglang  nawala ang sakit ko sa paa at ang pag-aalalang masaktan ako nang makatagpo ng aking mga mata ang kaniyang mga mata. His eyes are no doubt enticing. It may sound cliché but I really felt like my world stopped for a while while I am staring at him. Kakaiba. It felt weird but somehow, it doesn’t felt wrong. I was pulled out of my own reverie when he started walking—no, when he started running outside. Hindi na ako naka-angal pa nang mabilis siyang tumakbo habang walang kahirap-hirap na buhat ako. Akmang aayos ako ng puwesto nang hindi sinasadyang madali ng mga nakakasalubong namin ang ulo ko ngunit naunahan na niya ako. His other hand supported my head, as if he’s protecting it. Muli akong napalunok dahil sa
Read more
DMCA.com Protection Status