As the Moon Kissed the Alpha

As the Moon Kissed the Alpha

By:  Lush_Lune08  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel4goodnovel
0.0
Not enough ratings
7Chapters
316views
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Ember is a Witch who's being bothered by memories she doesn't know who belongs to. Adam Jacques Montavros is an Alpha who's been asleep for a very long time waiting for his beloved. With the series of unexpected events, their fate got binded with just a night on February 13th. The next thing followed brought Ember into the secret of her past which has been causing her heart hurt. Will she be able to withstand it all?

View More
As the Moon Kissed the Alpha Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
7 Chapters
O N E : THE UNEXPECTED
Chapter One ••• EMBER SELENE never liked the smell of cigarettes for some reason other than it causes some serious illness that would probably lead to human death. But because of her stubborn best friend, she has to go through smell cigar smoke, dancing lights, a crowded place, and watch strippers on the stage. Damn Allaine, where the hell are you? Muli niyang nilibot ng paningin ang paligid at sa wakas, ay nakita na rin niya ang kaibigang nakasandal sa isang matipunong lalaki. Bakas ang kalasingan sa mukha ng kaibigan habang ang lalaki naman ay nakangising may ibinubulong dito na nagiging dahilan ng paghagikhik ng kaibigan. The guy has the looks that can easily scare little children away. Good thing she's not a child anymore, so there's nothing to worry about. Well, that sounds as if she's convincing herself, yeah.Ano ba kasi ang pumasok sa isip ng kaibigan niya at pumunta sa ganitong klaseng lugar? She raised her forehead as she walk her way towards Allaine and the guy. Damn,
Read more
T W O : SEEKING HELP
••• NAGISING si Ember sa ingay na naririnig. Seems like may nagtatalo. Natigilan siya nang may mapagtanto. Hindi ba at namatay na siya kagabi? How come she's still alive? Wait- buhay pa nga ba siya? Baka naman afterlife na 'to? Wait ulit- normal bang may nagtatalo sa afterlife? Inilibot niya ang paningin sa kinaroroonan. She's in room which is designed with white and color coffee paint walls. Maging ang mga kurtina sa bintana ay mixed white and coffee ang color. It's cool and cozy but it somewhat gives off a sinister aura. "Take her home, Ardin. Alam mong isa sa ipinagbabawal na batas ng mga taong-lobo ang masangkot sa witches na hindi kasama sa coven! Pinagbigyan lang kita dahil nakita ko ang desperasyon mong iligtas siya. Naranasan ko na 'yan at tinulungan mo'ko kaya ibinalik ko lang ang kabutihang-loob mo. Sasapit na ang umaga, babalik na ang Beta at ang pack. Kailangan ko nang maghanda." Anang isang boses ng babae. Nanggagaling ito sa labas lamang ng silid. "Pero isa ka ring wit
Read more
T H R E E : THE 13TH
••• Hindi mapakali si Andrel sa kinauupuan. Katatapos lamang ng pagpupulong Coven at napagpasyahan nilang lahat na ipadala ang pack sa iba't ibang mga lahi upang tipunin ang mga ito. Samantala, maiiwan siya kasama ang Witches upang pukawin ang Alpha nila. Napatingin siya sa kalendaryo ganoon din si Zey at nakitang ikalabindalawa ng Pebrero ngayon. Tumingin siya sa orasan sa gitna ng salas at nakitang alas onse kwarenta y singko na ng gabi. Napamura siya. Naalala niya ang sinabi ng ama patungkol sa pagdating Alpha. "The time will probably come that the Alpha's position will be filled. Only one thing's for sure. HE will come with the thunder and lightning. Together with the raging storm on the 13th. And if that happens, make sure to welcome him with your deepest respect as the Alpha will now reign." Nagkatinginan sila ni Zey na nanlalaki ang mga mata, tila pareho ang kanilang mga iniisip. Hindi nila alam kung nagkataon lang ba ang lahat o sadya. "Andrel, may bagyo ba?" Tanong ng kas
Read more
F O U R : THE FALLEN
••• NAPATITIG si Amara kay Ember. Kamukhang - kamukha nito si Selene na kaibigan niya. Ngunit ipinagtaka niyang hindi ito tumanda kung ano ang hitsura nito dalawandaang taon mahigit ang nakalipas, ganoon pa rin ang mukha nito. Matagal na panahon na magmula ng makita niya ang inang si Desirina na tinatawag na Grandma ng babaeng nasa harap niya ngayon na may mukhang katulad ng kay Selene. “Where is my mother?” she asked but Ember didn’t answer. “You answer me first. Are you my mother?” Namayani ang katahimikan. Walang gustong sumagot sa tanong nila sa isa’t isa. Ember’s face got distorted as the pain got more excruciating. Napaluhod siya sa sahig habang sapo ang dibdib. The pain, this is the pain she felt just before she passed out a while ago. Dinaluhan siya ni Zey at ng babaeng may puting buhok. “What’s wrong? May masakit ba sa’yo?” “A-Answer my question, L-Lady.” Hirap na hirap na saad ni Ember. Gustong-guto na niyang pumikit at magpahinga mula sa sakit ng dibdib na nararamda
Read more
F I V E : THE START OF THE BEGINNING
“YOU CAN do that but not now, Montavros.” Matiim na saad ni Amara. “Our force is not enough to take down Primo’s Rogue Empire. At sa nangyari sa pack, our Alliance with others were blocked. The mission was unsuccessful. This is….” Nanghihinang napahawak sa ulo niya si Amara. “Those damn rogues…” Hinawakan ni Adam sa balikat si Amara at iginiya paupo sa sofa. Nakasunod lang sa kanila si Andrel na balisa rin at iniisip ang pack na kinuha ni Primo. “Rest a bit, Amara” Tumingin siya kay Andrel. “Don’t get tensed up, Beta. This is what Primo wants, he’s messing with our heads and mental state, so hang on. We still have a way out.” Aniya na naging dahilan nang sabay na pagtingin sa kaniya ni Amara at Andrel. “What are you talking about, Montavros?” asked Amara. “Andrel, take care of the Coven. Protect the Great Adria, I trust you, Beta.” Mababakas ang kalituhan sa mukha ng Beta ngunit tinapik niya lamang ito sa balikat. Binalingan niya si Amara na naguguluhan na rin sa mga sinasabi niya
Read more
S I X : ATLANTIS
EMBER heaved a deep sigh. Hinahaplos niya ang singsing na bigay sa kaniya ni Amara. Kasalukuyan silang nasa salas ng Manor at nakatipon ang lahat ng nasa Coven. “Ember..” Zey hugged her and she hugged her back. “Take care. Huwag na huwag kang lalayo sa Alpha.He’s your protection.” She nodded her head. Kinakabahan siya. Hindi niya alam ang mangyayari, shit. Something’s blocking her vision. Nang kumalas sila sa yakap ay namataan niya si Ardin. Nakatayo ito sa ibaba ng hagdanan at nakatingin lamang sa kaniya. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito dahil blanko ang mukha nito. She started to walk towards her. And as soon as she’s only a few meters away from Ardin, Ember clutched her chest where her heart lays. She can feel pain. Not like the pain she’s going through with the Alpha. This pain… it’s the same pain she felt when her Grandma died. It feels like a thousands of needle is piercing through her system. And she can’t refuse but to cry it out. It’s just that, it’s so painful.. and he
Read more
S E V E N : LONGING KISS
AGAD na lumabas ng elevator si Ember nang tumigil ito. Napamura siya. Fvck the elevator. It’s going to kill her! Dinig naman niya ang mahinang pagtawa ng Alpha sa likuran niya. Hinagod nito ang likod niya habang inilalabas niya ang sama ng loob na dulot ng elevator na sinakyan. “You fvckin’ bastard! You should’ve at least warned me about that -” nahinto siya sa pagsasalita nang muli siyang sumuka. “Shit, shit, shit!” “Okay, okay, I’m sorry, hmm? I just want to know whether you have a strong stomach or HAHAHAHHA.” Napalingon siya sa Alpha nang muli itong tumawa. Damn it! It’s like magic. Nawala ang hilo at pagsusuka niya nang marinig ang tawa ng Alpha. Instead, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang pumalit sa sikmura niya. Ganito ang naramdaman niya noong nasa portal sila at magkayakap sila. Awkward itong natigil sa pagtawa sa kaniya nang makitang nakatitig siya rito. “W-What? Do I have something on my face?” Umiling-iling siya. “There’s nothing. It’s just that, you look,” she
Read more
DMCA.com Protection Status