Filter By
Updating status
AllOngoingCompleted
Sort By
PopularRecommendationRatesUpdated
When His Eyes Opened
When His Eyes Opened
Avery Tate was forced to marry a bigshot by her stepmother as her father's company was on the verge of bankruptcy. There was a catch, the bigshot—Elliot Foster—was in a state of coma. In the public’s eye, it was only a matter of time until she was deemed a widow and be kicked out of the family. A twist of event happened when Elliot unexpectedly woke up from his coma. Fuming at his marriage situation, he lashed out on Avery and threatened to kill their babies if they had any. “I’ll kill them with my very hands!” he bawled. Four years had passed when Avery returned to her homeland with her fraternal twins—a boy and a girl. As she pointed at Elliot’s face on a TV screen, she reminded her babies, “Stay far away from this man, he’s sworn to kill you both.” That night, Elliot’s computer was hacked and he was challenged—by one of the twins—to kill them. “Come and get me, *sshole!”
8.911.1M viewsOngoing
Read
Add to library
The Divorced Billionaire Heiress
The Divorced Billionaire Heiress
Nicole Stanton, the richest young woman in the world, showed up low profile at the airport but she was immediately swarmed by reporters. Reporter: “Ms. Stanton, why did your three-year marriage with Mr. Ferguson come to an end?” She smiled and said, “Because I have to inherit my billion-dollar family fortune…” Reporter: “Are the rumors that you’ve been dating a dozen other young men within a month true?” Before the billionaire heiress could speak, an icy voice came from not far away. “No, that’s fake news.” Eric Ferguson stood out in the crowd. “I also have a billion-dollar net worth. Ms. Stanton, why don’t you inherit my family fortune?”
8.510.7M viewsOngoing
Read
Add to library
Ang Makasalanang Asawa ni Mr. Whitman
Ang Makasalanang Asawa ni Mr. Whitman
Minahal ni Madeline Crawford si Jeremy Whitman sa loob ng labindalawang taon, subalit siya mismo ang nagpadala sa kanya sa kulungan. Sa gitna ng kanyang sakit at pagdurusa, nakita niya pang nahulog ang lalaking ito sa ibang babae… Limang taon ang nakalipas, nakabalik na siya ng may panibagong lakas, hindi na siya ang parehong babae na pwede nilang maliitin ilang taon na ang nakararaan! Sa bago niyang anyo, sisirain niya ang kahit sinong magpapanggap at aapakan niya ang lahat ng sinumang basura. Kaya nga lang, nang sisimulan niya na ang kanyang paghihiganti sa lalaking sumira sa kanya… Biglang nagbago ang ugali nito. Mula sa pagiging isang malamig at walang emosyong tao, naging isa itong mapag-alaga, maalalahanin, at mapagmahal na lalaki! Hinalikan pa nga nito ang kanyang paa sa harap ng maraming tao habang nangakong, “Madeline, nagkamali ako na magmahal ng iba. Mula ngayon, ibubuhos ko ang natitira kong buhay para bumawi sa iyo.” Tumugon naman si Madeline, “Papatawarin lang kita kapag…. namatay ka na.”
9.41.5M viewsCompleted
Read
Add to library
Ang Tatay kong CEO
Ang Tatay kong CEO
Sa araw ng kaniyang kasal, mga hindi kaaya-aya niyang litrato ang nilandtad ng kaniyang matalik na kaibigan, sanhi ng pagiging katatawanan niya sa lahat. Pagkatapos ng limang taon, dahil sa pagtanggi ng ama nitong panagutan ang bata, bumalik siya kasama ang kaniyang anak at nakabangga ang isang matandang beryson ng kaniyang anak! Nang tingnan ng walang emosyon at gwapong lalaki ang maliit na bersyon ng sarili, pinaningkit nito ang mga mata at mapagbantang sinabi, “Babae, ang lakas ng loob mong tumakas kasama ang anak ko?” inosente siyang umiling bilang sagot, “Hindi ko rin alam ang...nangyayari..” Sa sandaling ito, tumalon ang bata at tinitigan ang estrangherong lalaki. “Sino ‘tong masamang taong umaapi sa nanay ko? Dadaan ka muna sa akin bago mo siya masaktan!”
9.21.4M viewsCompleted
Read
Add to library
CEO Husband's Crazy Love For His Little Wife
CEO Husband's Crazy Love For His Little Wife
Forced her into a marriage, in this world, he gave her everything she wished to have, except she can't look at any other man with her beautiful gaze, she can't love anyone but him, she was his, David Xiver was obsessed with Kate, one day someone asked him "why are you heartless?" He replied, "Because I do not have my heart with me, I have already given her my heart" everyone was getting jealous. People heard he had become the international magnate who had control over three realms, business, law, underworld. "You have more than enough power, why want to obtain more? " He carried her in his arms and declared, "I want to become the king of the world to make my wife the queen of the world. I want to make the world bow in front of her." People understood he had become a wife spoiling manic. They changed their target. They turned to her, "Your husband said he is a cold-hearted person because he left his heart with you. He wanted to become the king of the world to make the world bow in front of you. What is that supposed to mean? She laughed proudly "my darling's heart is the treasure of my life, God made him for me, only for me, I'm a very selfish woman, I don't want him to be soft toward anyone but me, I hate other women wandering around my husband, and his heart loves me the most. That's why his heart is ruthless for the world. What can I do? I'm the queen. Isn't this why he became the king? " She boldly proclaimed. Everybody almost vomited blood because of her words. This husband-and-wife would torture S country's people to death. Life was never easy for David and Kate, but they found each other and became each other's soul. Insta: tsi-author-official
9.51.3M viewsOngoing
Read
Add to library
Mr. Ford Is Jealous
Mr. Ford Is Jealous
As they stood atop a cliff, the kidnapper held a knife to her throat, and the throat of his dream girl. “You can choose only one.”“I choose her,” the man said, pointing to his dream girl.Stella’s voice trembled as she said, “Weston… I’m pregnant.”Weston looked at her indifferently. “Gwen has a fear of heights.”Many years passed after that.Rumor had it that Ahn City’s prestigious Mr. Weston Ford was always lingering outside the house of his ex-wife, even breaking boundaries to pamper her, even if she would never bat an eyelid at him.Rumor had it that the night Stella brought a man home with her, Weston almost died at her door. Everyone was envious of Stella, but she smiled politely and said, “Don’t die at my door. I fear germs.”
8.7496.6K viewsCompleted
Read
Add to library
Dangerous Desires
Dangerous Desires
'I have waited for this moment. This very moment when you finally see me. Tonight I claim what is truly mine. Your heart, love, and body, Tia, just as it should be. Me and you." Luke Moon. "I see you, Tia, I always have. I thought we had time, but I guess I was wrong. They took you away from me, but I will not give you up, Tia. I will fight for your love as I should have. Even though you are married to my brother, I will take you back," Caleb Moon. Tia Lockwood has had a crush on her friend, Caleb Moon, for most of her teen years. When Caleb's older brother, Luke, lost favour with their father because of his bad behaviour, Caleb had to train to take over from his father as the future Alpha of their pack. Tia sees this as an opportunity to remain close to her friend. She dumps her studies as a medical doctor to join the academy as a warrior hoping to finish as the strongest wolf and become Caleb's Beta when he assumes the Alpha position. Tia tried hard and finished second place, which qualified her for the Gamma position. It was close enough for her, and she hoped Caleb would eventually see her. Unfortunately for them, things take a turn when Tia is married to Caleb's older brother, Luke, and forced to bury her feelings for Caleb. Living in the same house with her husband and long time crush, would Tia eventually understand the difference between true love and infatuation?
9.8465.9K viewsCompleted
Read
Add to library
Mahirap hanapin ang Ex-Wife Ko
Mahirap hanapin ang Ex-Wife Ko
Sa nakalipas na anim na taon, pinagbintangan siya ng masama niyang kapatid at iniwan siya ng asawa niya noong buntis pa siya.Makalipas ang anim na taon, gumamit siya ng ibang pangalan. Ngunit, ang lalaking umiwan sa kanya dati ay walang tigil sa pangungulit sa harap ng kanyang pinto.“Ms. Gibson, ano ang relasyon mo kay Mr. Lynch?”Ngumiti siya at sumagot lang siya ng kaswal, “Hindi ko siya kilala.”“Pero sinabi ng sources namin na minsan daw kayong kinasal.”Sumagot siya habang inaayos ang kanyang buhok, “Tsimis lang ‘yun. Hindi ako bulag.”Sa araw na ‘yun, tinulak siya sa pader sa sandali na makapasok siya ng pinto.Nagsalita ang tatlong anak niya, “Malabo daw ang mga mata ni mommy, sabi ni daddy! Aayusin daw ni daddy ‘yun para kay mommy!”Nagsalita siya, “Bitawan niyo ako, darling!”
9.3460.6K viewsOngoing
Read
Add to library
Pakawalan mo ako, Mr. Hill
Pakawalan mo ako, Mr. Hill
[Aksidenteng nakipaglandian sa isang maalamat na kilalang tao, desperado siyang humingi ng tulong sa internet.] Matapos pagtaksilan ng hayop at ng kanyang ate, si Catherine ay sinumpa na maging tita ng walang hiyang couple! Dahil dito, nagkaroon siya ng interes sa tito ng kanyang ex-boyfriend. Huli na ng malaman niya na na ito ay mas mayaman at mas gwapo kaysa sa kanyang ex-boyfriend. Simula noon, siya ay naging romantikong asawa sa tito ng kanyang ex-boyfriend at laging nakipaglandian sa kanya. Kahit na ang lalaki ay hindi siya pinapansin, wala siyang pakialam hanggat magawa niyang mapanatili ang kanyang pagkatao bilang tita ng kanyang ex-boyfriend. Isang araw, biglang napagtanto ni Catherine na nakikipaglandian siya sa maling tao! Ang lalaking kanyang nilalandi ay hindi tito ng kanyang hayop na iyon! Nabaliw si Catherine. “Ayoko na. Gusto ko na ng divorce!” Si Shaun ay wala ng masabi. Ang iresponsable niyang babae! Kung gusto niya na kumuha ng divorce, kung gayon mangarap na lang siya!
9.5445.3K viewsOngoing
Read
Add to library
The Merman, My Man
The Merman, My Man
This is a story between a bloodthirsty merman and a kind and naive researcher. Linda, a researcher at a Japanese maritime university, found herself raped by a lewd merman in a dream. This tempted her to conduct research on this mythical creature. Together with her professor Gary, they set off to sea in search of merfolk. They successfully caught a merman, but Linda was marked as its mate…Was it a human that had caught a merman, or was it a merman who had found its prey?
9.4424.3K viewsCompleted
Read
Add to library
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 50
DMCA.com Protection Status