Filter By
Updating status
AllOngoingCompleted
Sort By
PopularRecommendationRatesUpdated
The Almighty Dragon General
The Almighty Dragon General
Falling victim to an ingenious scheme, the entire Caden family was burned alive. Risking her own life, Thea Callahan pulled James Caden out of the inferno. Ten years later, James made a triumphant return with two purposes in mind. One was to repay Thea for saving his life, and the other purpose was to take revenge on those who killed his family. Upon meeting Thea once again, he made her a single promise: as long as she was with him, she would have the entire world in the palm of her hands.
9.41.6M viewsOngoing
Read
Add to library
Ang Makasalanang Asawa ni Mr. Whitman
Ang Makasalanang Asawa ni Mr. Whitman
Minahal ni Madeline Crawford si Jeremy Whitman sa loob ng labindalawang taon, subalit siya mismo ang nagpadala sa kanya sa kulungan. Sa gitna ng kanyang sakit at pagdurusa, nakita niya pang nahulog ang lalaking ito sa ibang babae… Limang taon ang nakalipas, nakabalik na siya ng may panibagong lakas, hindi na siya ang parehong babae na pwede nilang maliitin ilang taon na ang nakararaan! Sa bago niyang anyo, sisirain niya ang kahit sinong magpapanggap at aapakan niya ang lahat ng sinumang basura. Kaya nga lang, nang sisimulan niya na ang kanyang paghihiganti sa lalaking sumira sa kanya… Biglang nagbago ang ugali nito. Mula sa pagiging isang malamig at walang emosyong tao, naging isa itong mapag-alaga, maalalahanin, at mapagmahal na lalaki! Hinalikan pa nga nito ang kanyang paa sa harap ng maraming tao habang nangakong, “Madeline, nagkamali ako na magmahal ng iba. Mula ngayon, ibubuhos ko ang natitira kong buhay para bumawi sa iyo.” Tumugon naman si Madeline, “Papatawarin lang kita kapag…. namatay ka na.”
9.41.5M viewsCompleted
Read
Add to library
Numero Unong Mandirigma
Numero Unong Mandirigma
Kahit na nagbalik ang Supreme Warrior sa Middle Province upang mamuhay ng payapa, minamaliit pa rin siya ng lahat. Sa araw ng kanyang kasal, sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, dumating ang Nine Great Gods of War at tinawag nila siya na master...
9.5837.3K viewsOngoing
Read
Add to library
My Wife is a Hacker
My Wife is a Hacker
Nicole’s life changed drastically when she was reunited with the Riddle family. “Nothing is more important than my sister,” said her eldest brother, the domineering CEO. “You are still a student with no income. Take my credit card and spend however you like,” said her second brother, the financial expert. “I will allow no one to bully you at school,” her third brother, a top student, said. “Why did I compose this song? Because it would put a sweet smile on your face when you hear it,” her fourth brother, a talented musician, said. “You're so delicate. Let me do the dirty work for you if you want to beat someone up,” said her athletic fifth brother. Just when Nicole was barely accustomed to the pampering of her five brothers, she found herself having a fiancé, a nemesis from whom she had hacked a hundred million dollars. She needed to cancel the engagement, no matter what. But he pressed her against the door and said, “How can you run away just like that after stealing my money, you brat?” “Even if I don’t run, I don’t have the money to pay you back,” Nicole acted tough. “Oh, yeah? Then I will take you instead of money.” He then carried her on his back and took her away.
9.5732.9K viewsOngoing
Read
Add to library
My Ex-Wife and Kids Came In Like A Wrecking Ball
My Ex-Wife and Kids Came In Like A Wrecking Ball
Rosalie Jacobs had been married to Byron Lawrence for three years before finally getting a divorce. The entirety of Coast City frowned upon her as the outcast wife of a rich family. Six years later, Rosalie returned to the country with a pair of twins and became a world renowned miracle doctor. Countless people flocked to marry her. Suitor No. 1 said, "Miss Jacobs, are your children missing a father? What do you think of me? If you agree, I will treat them like my own." Suitor No. 2, "Miracle doctor Jacobs, I was blown away by your beauty and talent when I first met you. I would like the chance to love you to the best of my ability for the rest of my life. President Lawrence is blind to turn his back on you. I would never leave you!" Just then, a little girl appeared. She hugged Rosalie's leg and said, "Mommy, daddy has been kneeling on the washboard for three days and three nights now. He asked if you’d calmed down yet. If you have, he wants to go to the Civil Affairs Bureau to get remarried."
8.1580.3K viewsOngoing
Read
Add to library
Alpha Loren
Alpha Loren
Leonardo Loren is the most powerful man in the world. As Alpha of a colossal pack he could have anything and anyone he liked. That was until he met Ella. Fiercely independent, strong-willed and hugely unafraid. She was unique. And she was everything he hated. Their personalities clash and their relationship is left as a multitudinous sea of turbulent resentment and hostility. But can their undeniable love rise above?This work currently contains three books in the Alpha Loren series: Alpha Loren, The Magic of Hecate and The Kingdom of the Banished
9.7568.8K viewsCompleted
Read
Add to library
Master Odell’s Secret Ex-wife
Master Odell’s Secret Ex-wife
Set up by her husband’s muse, Sylvia Ross received the divorce papers while she was pregnant. She did not try to salvage the marriage because not only did he have her slapped sixty times but he even tried to take her child away! “Odell Carter, have you never loved me at all throughout these years?” she asked. His reply was uncaring and cruel. ”I’ve only ever felt nothing but hatred for you.” Three years later, Sylvia Ross was born anew after the baptism by fire. She returned to Westchester City with the daughter whose existence she kept secret all this time. Upon encountering her again, Odell tried to force himself into her life. “Let’s get married.” Sylvia could only chuckle. “Sorry, that ship has sailed.”
8488.5K viewsOngoing
Read
Add to library
Beta's Surprise Mate
Beta's Surprise Mate
John: I was supposed to be the Alpha. I was supposed to find my mate first. How did my life come to this? A mateless 33-year-old virgin, okay, that part is my choice, helping plan my little brother"s wedding. And if that's not bad enough, I think my wolf has lost his mind or sense of smell. There's no way this human florist is my mate. Sarael: Being a small business owner is never easy, even less when you're a woman of color. But I love my little flower shop. I love it because it's half a world away from my family. I've lived relatively peacefully till John Kinsley of THE Kinsleys walked into my store. The man is by far the sexiest man I've ever seen. But he's also driving me crazy with this hot and cold attitude. This is a sequel to Alpha Logan. You do not need to have read Alpha Logan to enjoy this book, but it is encouraged. Bloodmoon Pack: Book 1 - Alpha Logan Book 2 - Beta's Surprise Mate Book 3 - The Reluctant Alpha Novella - The Hunted Hunter Book 4 - The Genius Delta (Coming Soon) Novella - Seducing the Bloodmoon Princess (TBD) Short Story - Warrior's Redemption (Bloodmoon & Incubi Anthology) Short Story - Love After 40 (Bloodmoon & Incubi Anthology) Short Story - The Hybrid's Rogue (Bloodmoon & Incubi Anthology) Short Story - The Hybrid's Vampire (TBD) Book 5 - Her Second Chance Mate (TBD)
9.9388.0K viewsCompleted
Read
Add to library
Ang Napakalambing Kong Asawa
Ang Napakalambing Kong Asawa
Ang kanyang kasintahan at ang kanyang kapatid na babae ay magkasama sa iisang kama, kaya nilakasan na lamang niya ang kanyang loob at nagpakasal sa nakakatakot na negosyanteng si Gideon Leith. Hindi lamang kasikatan ang naabot niya, naging anyo siya ng publiko at isang entreprenyur? Isang magaling na race-car driver? Isang tanyag na gold-medalist designer sa buong mundo?! Sino nga ba ang babaeng ito at saan nagmumula ang kanyang kinang!!! Mula sa pagiging kaawa-awa naging isa siyang diyosa na tinitingala ng libo-libong mga tao. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mula Jincheng hanggang Kyoto ang pila ng mga tagahanga niya. Si Leith, na nakakita sa diyamanteng ito, ay mabilis na isinuksok ang dalaga sa kanyang mga braso. “Nell, kailangan kitang itago nang mabuti. Sa akin ka lang!! "
9.5376.0K viewsCompleted
Read
Add to library
True Omega
True Omega
Samantha didn't know what she was, until Alpha Jack and Luna Sara saved her from her old alpha. He was a sick man, driven mad by the loss of his luna and he abused Samantha for it. She was a true omega. Her new pack taught her that she was a gift from the Moon Goddess herself. She has the ability to calm any wolf and because of this gift, her new pack is thriving. She also causes every wolf to become extremely protective over her, because of this, it's doubtful that she will be blessed with a mate. A mate is supposed to be protective and it would be difficult for the Moon Goddess to find a wolf strong enough to withstand the pull of an omega mate.Samantha is glad that she won't have to worry about a mate. She doesn't want to trust anyone outside of her pack and strong males are extremely untrustworthy in her experience.Everything is going well until her old pack begs her new one for help. The pack's new alpha is Sammy's mate. Can Sammy trust the new alpha or will he mistreat her? Can she forgive her old pack and save them from themselves?
9.8354.8K viewsCompleted
Read
Add to library
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 50
DMCA.com Protection Status