Share

Chapter 8

Naghalf day lang ako sa school at umuwi nang hindi nagpapaalam.

Ayaw kong makita ako nila Martha lalo na si Adonis na mugto ang aking mga mata. It sucks! Kahit ano pa lang tatag ko, hindi ko pa rin mapigilan ang umiyak.

Walang humpay ang text at tawag sa akin lalo na si Adonis. Binagsak ko ang aking katawan sa kama. I close my eyes when my cellphone start to ring again.

Nagdalawang-isip akong sagutin iyon.

Si Adonis kasi ang tumatawag.Pero kung 'di ko sagutin baka akala niya iniiwasan ko siya.

"Hello." pilit kong pinasaya ang boses ko.

"Where are you? You cut class? Are you okay?" Sunod-sunod niyang tanong. Nahihimigan ko ng pag-alala ang kanyang boses na lalong nagpakirot sa puso ko.

"I'm okay. Umuwi na ako. Masakit lang ang ulo ko,"sagot ko sa kanya. Muling tumulo ang luha.

"Sinabihan mo sana ako para naihatid kita. Nag-aalala kami dito. You didn't come back at 'di ka namin mahagilap." may tampo sa tono nito.

"I'm sorry, but really I'm okay now. Magpapahinga lang ako." nagpahid ako ng luha at pilit pa ring pinapasaya ang tonong sabi ko.

"Are you sure? Iyon lang 'yun? Walang anumang problema?" makulit niyang tanong kahit pa halos gusto ko ng ibaba ang cellphone. 

"Iyon nga lang!" I sound irritated now. Ang kulit!. "I'm hanging up. Bye!" Binabaan ko siya agad ng phone bago pa siya makapagsalita .

Hindi na naman mapawi ang luha sa aking mga mata. Hindi na maubos-ubos ang luha ko. Kajit anobg pilit kobg kalimutan ang sakit, wala e, umaatake pa rin!

Nakatulugan ko ang pag-iyak. Nang maramdaman ko na may mainit na palad ang humahaplos sa akibg pisngi. Parang panaginip dahil.kahit nakapikit, alam ko kung sino iyon.

Nagmulat ako.

"Adonis?" Kumurap-kurap ako baka kasi namamalikmata lang ako lalo pa't kagigising ko lang.

Still, he was there staring at me. Kaya napabalikwas ako paupo.

"Why you're here?" Gulat kong tanong. Kinusot ang aking mata.

"Checking on you." He was intensely looking at me. Walang kakurap-kurap na pinag-aaralan ang reaksiyon ko

"Ganoon na ba kasakit ang ulo mo na iniiyakan mo pa even in your sleep?" Umusad siya para mas lumapit sa akin.

Umiwas ako ng tingin.

"Hindi naman ako umiyak."tanggi ko kahit pa alam kong may bakas ng luha ang pisngi ko.

"Don't lie, you have tears in your face," sabi niyang umusad pa palapit sa akin.

Napatayo ako bigla 

"Anyway, sinong nagpapasok sa iyo?" Umiwas ako sa kanya. Nagkunwari na lang ako na may hinahanap.

Napahugot siya ng malalim na buntong hininga.

"Your mom let me in," sagot niya na nagpalingon sa akin sa gawi niya.

Napasimangot ako. Si mommy talaga.

"I'm okay now. You can go home." Pagtataboy ko. I saw him sigh again. Like he wants to tell me something. Tinatamad na tumayo.

"Okay, I'm going," sabi niyang humakbang na palapit sa pinto. "By the way, I brought you balut. Nandiyan sa mesa." As he close the door.

I close my eyes.

"Don't do this please. Huwag mo na akong alagaan. Huwag mo na ako pakitaan ng maganda. Don't make me fall in love with you more, please...it hurts." Napasalampak ako sa sahig at umiyak.Why its hurt to love someone.

Someone that you can't have. Over confidence ba ako na inakala kong hindi ko iiyakan ang isang lalaki, na kailanman ay hindi ako masasaktan?

I can't get over this hurtful feeling. This pain na unti-unting nagpapabago sa pagkatao ko. At iisnag tao lang ang nakakagawa sa akin nito. At iyon ay si Adonis.

Umabsent ako ng dalawa pang araw. 

Tinitext ako ng barkada. Si Adonis ay laging dumadaan kada hapon pero iniwasan ko siya. Binilinan ko si mama na huwag papasukin sa kuwarto ko si Adonis. Gumawa na lamang siya ng dahilan.

In two days, I just self reflect. And do things that I didn't do much before. 

I went to shop new clothes dahil lumuwang na ang mga damit ko noon. I went to spa. I did cut my hair too. Hinayaan ko ang nanggugupit na gupitan ang buhok ko sa style na gusto niya at siyempre nababagay sa shape ng mukha ko.

I have a relaxing day for myself. 

Kinaumagahan, I'm fresh and ready to face everyone.

With my floral dress under the knee that fitted on my body and with my new short highlighted hair, I walk confidently sa corridor.

I've notice everyone's looking at me. Nakanganga pa nga ang iba. I flip my hair and ignore them. Wala akong pakialam kung ano man ang iniisip nila. Kung namamangha ba sila dahil nakakita ng maganda o nakakita nang nakakaumay na taba! I don't fucking care!

Pumasok ako sa room. Nakita ko agad si Eula na manghang-mangha sa akin.

Tinaasan ko siya ng kilay. 

Magsasalita sana ako noong biglang may jacket na pumulupot sa aking beywang.

"Takpan mo nga iyang legs mo. Why you wear those dress?" Ika ni Adonis na halata ang iritasyon sa boses. Aangal sana ako pero nakita kong dumating na magkasabay si Martha at Mahinhin. 

"So the commotion outside is true and because of this lady named Diozza!" Maarteng saad ni Martha. Tinignan pa ako mula ulo hanggang paa.

Kumunot ang aking noo. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko.

"Anong commotion? If they are bullying me again behind my back. I don't care," I said as I sit down. Inalis ko rin ang jacket ni Adonis at ibinato ito sa kanya.

"Did you look yourself in the mirror before coming here?" tanong naman ni Mahinhin.

"Yes!" Sagot ko agad at inirapan si Adonis na may banta ang tingin sa akin.

"And what did you see?" Ulit na tanong niya.

Nagtaka na talaga ako sa mga ikinikilos nila at tanong.

Inilatag ulit ni Adonis ang jacket sa legs ko. At may babala sa tingin niya na kapag tinanggal ko iyon ay lagot ako.

"The same me of course,"sagot ko sa tanong at inirapan ulit si Adonis. "New haircut lang ako pinagkakaguluhan na?" Inismiran ko sila.

"And sexy," si Eula na ngayon lang ata sumara ang bibig pagkatapos magsalita.

"Dati na,"I said confidently.

"Sexier!" Magkasabay na sabi ni Martha at Mahinhin.

"Tama na nga. Huwag niyo palakihan ang ulo niya." saway ni Adonis sa mga kaibigan ko. Parang galit na naupo ito  sa tabi ng inuupuan ko. Inagawan si Eula ng upuan.

"Let's switch Eul," sabi niya at agad na tumalima si Eula sa request ni Adonis.

Matalim ang tinging ipinukol ko sa kanya pero binalewala lang niya at tinaasan lang ako ng kilay.

"Mukhang babakuran ka na talaga," bulong ni Martha sa akin bago maupo.

Hindi ko talaga maintindihan. Pero mas hindi ko maintindihan ang hindi pag-imik at galit na aura sa akin ni Adonis. Hanggang nasa canteen kami ay cold ang trato niya sa akin kahit na magkakasama kami.

Pero siyempre nag-iba noong pumasok sila Crystal sa canteen.

"Are you sure you're okay now?" tanong niya noong mapadaan sila Crystal sa banda namin. Medyo napaslow pa nga ito sa paglalakad.

Tumango ako habang kumakain ng veggie salad. Nang bigla niyang agawin iyon at ilagay sa harap ko ang isang sandwich.

"Nagtatae ka na nga pasalad-salad ka pa!"wika niyang nilantakan ang salad na kinuha mula sa akin. Parang natikman na rin niya ang laway ko kasi ginamit din niya ang tinidor ko.

Napakagat labi ako habang pinapanood siyang kumakain. "You shouldn't eat this if your stomach is upset! Baka magtae..."

Natatarantang tinakpan ko bigla ang kanyang bibig. I don't care kung mabilaukan siya. 

And like what? Sinong nagtatae? Ako? Sinong... biglang parang may umilaw na bumbilya sa right side ng ulo ko.

Si mommy na naman ito...

Padarag niyang inalis ang kamay ko sa kanyang bunganga. 

"At iyan ba ang nagagawa ng pagtatae mo?" iritadong tanong niya at ininguso ang damit ko.

As usual nakapatong na naman sa binti ko ang jacket niya.

"Stop!" Pinandilatan ko siya.

"Next time don't wear dress like that!" Sabi niya na ikinanguso ng mga labi ko. Si Crystal nga hayun at nakamini skirt! Ako na hanggang tuhod bawal?

Nakain ng lalaking ito? Kaya siguro iniwanan ni Crystal eh. Parang lolo! Ano gusto niya, iburo ko ang kagandahan ko. Hindi niya ba alam na ang ganitong ganda ay dapat inirarampa!

Tapos na kami kumain kaya nagpasya kaming magpahangin sa labas bago ang next na klase. Mapapadaan kami kila Crystal kaya inangkla ko ang aking braso kay Adonis.

Nagulat si Adonis sa aking ginawa pero hinayaan niya ako.

Hindi naman siya nagugulat dati kaya lang magkaaway kasi kami tapos ayun biglang touchy ako.

Bigla kaming nakarinig ng sipol.

Mula iyon sa grupo nina Bryan. Isa sa barkada niya yata ang sumipol at siyempre nakatingin sa diyosa.

Napalingon sa amin si Bryan na busy sa paglalaro sa cellphone niya.

"Wow, sexy... porky?" Palatak niya. Medyo mabagal pa nga ang pagkakabigkas niya at pinasadahan ako ng tingin.

Naramdaman ko ang pagkuyom ng kamao ni Adonis. Kaya pinisil ko ang braso niya para pigilan sa anumang gustong gawin.

"Thank you at least aminado kang sexy ako!"I said at kinindatan ko pa.

Nawala ang ngiti nito sa labi.

Sinulyapan ko si Crystal at nginitian din ito. I'm so damn childish kontrabida di ba?

Ako ang bida dito pero bakit parang magiging kontrabida pa ako sa pagbabalikan ng dalawang taong nagmamahalan!

My heart hurt again!

Comments (1)
goodnovel comment avatar
zellerougeliet
Awesome book! Deserve more reads! I had a blast reading each chapter. Keep doing what you're doing author. God bless! Looking forward to read more of your stories here.
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status