Share

Chapter 17

#CollisionKab17

"Ro-I mean, Atty. Mercado," Macky choked out, eyes slightly widening as my heels clicked the floor. I tried to keep my face void of any emotion.

Ipakita mong matapang ka, Rosie.

"I suggest you make an appointment first, Mr. Andrada." sabi ko sa kanya. Sinulyapan ko si Austin na bahagyang nakatitig sa kaliwang kamay ko. That's where my engagement ring is placed. Agad siyang nag-iwas ng tingin. His jaw clenched, fists resting on his forehead while sitting on a chair. Nagtagis-bagang ako.

Tanaw kong nakatayo malapit sa kanya si Johnson at Ian. Naka-krus ang braso ni Ian habang tumitig sa akin at nakapamaywang naman si Johnson habang may tinitingnan sa cellphone. Ilang beses kaming na-orient sa da

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status