Share

CHAPTER 10

Kabanata 10

“EUTHANASIA? ARE YOU SERIOUS, ELAINA? Kilala mo ako pagdating sa aspetong ‘yan. Marahil si Papa ay pumapayag sa barbarong gawaing iyan noong s’ya pa ang namamahala rito sa rancho pero ibahin mo ‘ko, Elaina. Mercy killing man o ano pa ‘yan, tatanggi ako. I’ll go against that process.” Disididong pasya ni Matthieus, pilit binabasura ang mungkahi ni Elaina.

Euthanasia. Iyon ay ang veterinarian-assisted process na painless killing ng injured na hayop kung ang lagay ng pinsala ng naturang hayop ay imposible nang madaan sa surgical reconstruction. Ang euthanasia ay hindi lang para sa tao, maging sa mga hayop din. 

Noong ang kanyang ama pa na si Don Matteo ang namamahala sa rancho ay legal ang practice na iyon pero hindi pabor kay Matthieus iyon lalo pa’t advanced at developed na ang siyensiya sa henerasyon ngayon. His horse wasn’t getting any bet

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status