Share

CHAPTER 23

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Kabanata 23

SIKAPIN MAN NI ANNE na ihakbang paurong ang mga paa palayo sa lalaking tila isa siyang maliit na pain sa paningin nito ay nahirapan siyang isagawa.

He knew her! At kung pukulin siya ng tingin ay waring buhay ang inutang niya rito.

"Ang daga kung nagugutom ay talaga namang lumalabas sa kanyang lungga. Marahil ay sukdulan ka nang naiinip sa pinagtataguan mo kaya heto ka naman at naghahanap ng mapaglilibangan. Ng mapaglalaruang buhay ng ibang tao. And this was too effortfully hellacious that you kidnapped a child just to have some fun. Damn you, Anne! Just damn you!" The man gave her the ridged edge of his tongue and that made her freakingly mixed up.

Sumigid ang pakiramdam ni Anne kasabay ng lumalalang kirot at pagpintig sa ulo niya. Kumurap siya ng makailang beses at sinikap na paganahin ng w

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status