Share

CHAPTER 24

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Kabanata 24

MATTHIEUS’ THICK BROWS knitted fractionally nang madatnan niya sa kanyang pag-uwi sa kanilang Villa sa hacienda si North kausap ang kanyang ina na si Donya Coloma at ama’ng si Don Matteo.

Another wave of anger washed through him upon realising that Anne wasn't with him. Paano nito naaarok na hayaan si Anne?

He swore to God na hindi na ito muling makakalapit pa kay Anne. Kung saan siya humugot ng karapatan na gawin ang desisyong iyon ay wala nang halaga pa!

Gracias a Dios.” Usal ng pasasalamat ng Donya nang makita ang batang si Matthew in her fluent Spanish tongue. Relief ang naipinta sa mukha ng mga magulang ni Matthieus.

Itinago ni Matthieus ang pagkaaburido at ipinapanhik sa isang kawaksi si Matthew sa silid nito sa itaas.

Sukat na nawala sa eksena

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status