Share

Kabanata 1740

Hindi mapigilang magulat ni Quincy matapos makita si Dayton. Tinitingnan siya nito na para bang kakainin siya nito nang buhay!

“Nasa isla ka?” Tanong niya rito. Bakit siya niloko ng mga tauhan nito?

“Sinusubukan mo bang gawing hostage ang mga tauhan ko dahil akala mo ay wala ako rito?” Puno ng galit si Dayton.

“Dayton Night, anong karapatan mong ikulong ako rito?” Siya dapat magalit sa kaniya.

Dito naman sumunod si Yvonne kay Dayton.

“Bumalik ka na.” Paalala niya kay Dayton nang makalapit siya rito.

Gayunpaman, si Quincy lang ang laman ng isipan ni Dayton. Para bang hindi niya narinig ang sinabi ni Yvonne.

Isang mapanghamak na kinang ang lumitaw sa mga mata ni Quincy nang makita niyang nasa isla rin si Yvonne. Hindi na nakapagtataka kung bakit ayaw sabihin sa kaniya ng mga tauhan ni Dayton na narito na siya sa isla. Nagdala ito ng ibang babae.

Imposibleng hindi niya makilala ang babaeng ito. Ito ang babaeng kalandian ni Dayton sa bahay nito habang mayroong sakit ang anak nila.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status