Share

Chapter 11

MADILIM ang paligid na kinaroroonan ni Freni nang magising siya. Ang tanging ilaw lamang ay ang liwanag na pumapasok sa siwang ng kinalalagyan nila. That was enough for the sky to welcome her. Nakikita niya sa itaas ang pagkindat ng mga bituin sa kalangitan. 

Nakakabingi ang marahang pagpatak ng mga tubig. Nang dahan-dahan. Hindi niya alam kung saan banda iyon.

Gabi na. Ibig sabihin matagal siyang nakatulog.

Napatigil siya nang biglang bumalik ang lahat ng nangyari kanina. Si Nacho. Ang dragon. Ang pagkahulog nila. Dali-dali niyang hinanap ang bata upang mapatigil lamang nang makita ang isang bulto ng tao.

Bumalot ang kaba sa kanyang puso. Paano kung isang kalaban ang taong ito? Paano kung huli na ang lahat? Paano kung nasaktan na nito si Nacho? Wala siyang pakialam

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status