Share

07: Uwian

NAGTATAHI si Esmeralda ng kamiseta na ibibigay niya sa kanyang pinakamamahal na si Teban. Pinili niya ang kulay itim na tela na sa tingin niya ay babagay sa kulay ng balat nito.  At dahil iyon din ang paboritong kulay ng kanyang sinisinta. Pero hindi maitim ang budhi nito. 

"Upang hindi agad makita ang dumi," naalala niyang wika nito nang tanungin niya kung bakit ito ang napili nitong kulay. 

Napabuntong-hininga siya habang nagtatahi. Kailan kaya sila magkakaroon ng pagkakataong magkitang muli? Masyado na raw itong abala sa pakikipagkalakalan sa mga dayuhan sa tuwing dumarating ang galyon. 

Gusto rin niyang pumunta sa Look ng Maynila kung saan dumaraong ang galyon sa tuwing dumarating ito. Gusto niyang siya mismo ang makakita sa mga karga nitong pilak, mga ginto, ib

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status