Share

111: Esmeralda in the Past

Nagpupumiglas si Leticia. A two-handed front choke. Isang delikadong atake lalo na kung mas malakas at malaki sa kanya ang umaatake.

Samuel really wanted to kill her? Bakit? She did not understand anything! Akala niya ba magkakampi silang dalawa? Wala naman siyang atraso sa lalaking ito kundi si Zephanie lang!

Mas lalong bumaba ang daloy ng oxygen kay Leticia.

She started to panic.

She had to do something or else Samuel would really kill her!

Then, Leticia extended her arms and went for Samuel’s jugular notch. She locked her elbow and extended her arm forcefully forward. Not yet enough, she curled her fingers down behind the top of his sternum.

Samuel was in intense pain.

Nabitiwan siya ng lalaki.

Napaubo si Leticia ay pilit na hinahabol ang hininga niya.

She glared at the man. “Asshole! What was that for?!” galit na tanong niya.

Napaatras ito habang sapo ang lalamunan. “P-papatayin na lang kita, Esmeralda,” anito kahit hindi gaanong lumabas ang boses.

“Hindi ako si Esmeralda.
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status