Share

21: Bituin

"Anong sikreto ba iyang pinagsasabi mo?" tanong ni Leticia. "Look. I should have never talked to you. Mukhang wala ka namang magawa sa buhay. Bored ka. Kaya nilapitan mo ako. I'm an easy target, by the way. I'm the typical loner na tampulan ng mga bullies pero sa kalagayan ko, I will never allow anyone to bully me. Never. "

Tumaas ang kilay ng estranghera. "Am I? Or isa lang iyan sa mga deductions mo?"

Marahan siyang humilig sa mesa. "Anong kailangan mo? Bakit bigla-bigla ka na lang diyan nakikipag-usap sa hindi mo kilala?"

Ngumiti ito ng nakakaloko. "Now, we are talking. Kilala kita. Kilalang-kilala. Kahit na ang hinaharap mo ay alam ko. I can be your most dangerous enemy, Leticia."

Nagsalubong ang kilay ni Leticia. Mukhang may gustong sabihin ang babaeng ito. Ang dami-

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status