Share

110: Truths and Lies

Kumaripas nang takbo si Samuel.

Anong problema ng lalaking iyon?

Napamura si Leticia. Were they playing hide and seek right now? Bakit ito tumatakbo mula sa kanya? What’s his purpose for coming here if he will only run away?

She remembered his gaze. It was full of anger. Was it directed to her? Bakit? Ano bang ginagawa niya?

Wait. Alam na kaya nito ang lahat ng nangyari? Simula sa nangyari sa papa nito? Kung bakit kinulong ito ni Zephanie sa isang dimensyon?

Galit ba ito sa kanila ni Zephanie at ngayon ay gustong maghigante?

There was only one way to find out. She had to go after him.

Nararamdaman niya ang tingin ng ibang mga estudyante sa campus sa ginagawa niyang pagsunod sa lalaki. Maybe they were thinking she was a fool for running into someone who looked like he did not want to be caught.

Lakad-takbo ang ginawa ni Leticia upang sundan ang lalaki.

Manaka-naka itong lumilingon sa kanya na animo sinusuri nito kung nakabuntot ba siya rito o hindi. He wanted her to pursue him?
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status