Share

Chapter 44: Love With Uncertainty

CLAIRE'S POV

Lumipas pa ang dalawang araw na wala akong pahinga sa pag-eensayo. Ito na ang huling linggo ng pagsasanay at bilang na ang mga natitirang araw para sa gaganaping tournament at sa pagtutuos namin ni Abby. I still have a week to prepare myself. Until then, I will fight and win against my opponent.

It's already afternoon and after I've taken a rest from performing the tire training, Xian told me to follow him but he didn't tell me where we were going. Until I noticed that we were heading to the academy's central training ground.

Tahimik ko lang siyang sinundan hanggang sa dumaretso kami papasok ng building at umakyat sa ikalawang palapag. This is the seven-story building located at the center of the field and I have no idea why we are here. There are two staircases on both ends of the building, probably for its entrance and exit route. Napansin ko rin na bawat palapag ay may mga bakanteng kwarto na hindi ko alam kung para saan.

"This is where the gangster's tournament is hel
Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP
Mga Comments (1)
goodnovel comment avatar
Jethro Cezar
oooooiiiiii nart hindi na makahinga c meyn dahan dahan naman sa pagconfess napaka bosie ehh......
Tignan lahat ng Komento

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status