Share

Chapter 20

World seems so cruel when the time that I wanted to get away from them, the time that they will make themselves close.

Nang makita nila akong nakatingin sa direksyon nila, agad akong tinawag ng lalaking kasama ni Rico na Lance nga ang pangalan.

Saglit lang kami nakapag-usap dahil sa tinawag na kaming lahat to eat dinner with them. Nasa isang rectangular table kami, at isa-isa kaming nilagayan ng mga sine sa sarili naming mga baso, then the dinner with some topic they talk about na tahimik lang akong nakikinig.

Kaharap ko sa upuan si Lance, at katabi niya si Rico na diretso lang ang tingin sa pagkain habang tinatanong siya. And this guy beside him always gazing at him like he's comforting Rico.

That's supposed to be me.

Before.

Pagkatapos naming kumain, agad na akong naglakad palayo sa kanila at nakipag-usap na lang sa mga kakilala

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status