Aerydone: The Sole Purpose

Aerydone: The Sole Purpose

By:  HagaraSibs  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel12goodnovel
0.0
Not enough ratings
73Chapters
1.4Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Transported abruptly to a strange and faraway, yet wonderful land was an unforeseen circumstance in Krysta's life. Engaging on a mission to rescue an unknown world, will she ever figure out her true purpose in life? --- Up until she turns seventeen, Krysta Delvana continues soaring and searching for the beauty of life when in fact, it totally gives her the opposite. Growing up as an orphan and residing under a cruel and grievous woman, she couldn't stop questioning life on what is her main role in this world. Until a tragic event happens that bounds to be the reason of her death, she's brought to Aerydone—a whole new world where she gains whole new friends and experiences she never thinks that she'll ever witness in her existence. Finding herself battling to save an unfamiliar world, it dawns upon her that Aerydone isn't just a fantastical dream to begin with, but a place where she can truly see and feel that she 'belongs'.

View More
Aerydone: The Sole Purpose Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
73 Chapters
Prologue
Tanghaling tapat . . .Sa isang malaki at malawak na bulwagan, naroon nagtitipon-tipon ang anim na nilalang. Pawang nakasuot ng kani-kanilang mga magagarang damit habang nakagayak sa ibabaw ng ulo ang kaniya-kaniyang gintong koronong nagmimistulang mga higanteng diyamanteng kumikislap sa tuwing nasisinagan ng liwanag ng araw.Makikita sa kanilang tindig ang nag-uumapaw na impluwensiya at malakas na awtoridad, ngunit bakas naman sa mga mukha nito ang tatag at labis na kagustuhang malutas ang malaking problemang kinakaharap."Hindi na dapat tayo nag-aaksaya ng panahon. Nalalabi na lamang ang natitirang araw bago umepekto ang sumpa ng walang hiyang Voltur na 'yon. Nararapat lamang na makapili na tayo ng hahalili sa ating kaharian!" panimula ni Haring Pythone, ang namumuno sa Kaharian ng M
Read more
Chapter 1
Chapter 1: LightIlang beses na bang ganito na lang ang nangyayari sa buhay ko?Lungkot . . . sakit . . . poot.Hindi ko alam kung nararapat pa ba akong mabuhay sa mundong ito. Ni minsan ay hindi ko naranasan ang totoong kasiyahan. Pati pagmamahal na siyang kay tagal kong inaasam-asam ay ipinagkait din sa akin.Sa madaling salita, walang silbi ang buhay ko.Napasubsob ako sa sahig habang patuloy na umaagos ang luha sa aking mga mata dahil sa malakas na pagkakasampal sa 'kin ni madame.Iyak ako nang iyak at patuloy na umiiling, sinasabing hindi totoo ang mga ipinaparatang nito sa akin.

Read more

Chapter 2
Chapter 2: Another World "You've finally arrived." Puno ng pagtatakang nilingon ko ang babaeng kararating lamang. Nang sandaling dumapo ang aking paningin sa kaniya ay namangha kaagad ako sa taglay nitong ganda. Base pa lamang sa kaniyang kasuotan na isang puting malasutlang bestida, kutis na singkinis ng isang diyamante at singputi ng mga buhangin, mga mapupungay at nagniningning na kulay dilaw na mga mata at isang eleganteng korononang nakagiyak sa ibabaw ng kaniyang ulo-masasabi kong hindi siya isang pangkaraniwang tao. "N-Nasaan ako? Sino k-ka?" Utal at namamaos ang aking boses nang isambit ang mga katagang iyon. Kahit pa sabihing napakagandang lugar ang kinaroroonon ko ngayon ay hindi ko pa rin mainti
Read more
Chapter 3
Chapter 3: The SentinelsHanggang ngayon ay lubos ko pa ring iniisip itong mga pangyayaring biglaang dumating sa buhay ko.One time, I was an abused and pitiful orphan living in a cruel world. Then another time, I came into this so-called magical world where it can only be found in fantasy books and movies.Isang araw na'ng lumipas simula no'ng dumating ako sa mundong ito. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang intindihin lahat ng mga sinabi noon ni Queen Blythe at ngayon ay kay Alex.Mahirap tanggapin ang lahat. Mahirap isiping nabuhay pa talaga ako pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo at paghihirap na aking pinagdaanan. Mahirap ipagkaloob sa aking isipan na sa ibang mundo pa talaga-mundong hindi ko inaakalang umiiral, ako'y nagkaroon ng silbe at halaga.<
Read more
Chapter 4
Chapter 4: Acquaintances'Yong pakiramdam na ikaw ang sentro ng atensiyon sa buong silid na napalilibutan ng hindi pangkaraniwang tao-Aeons, hindi ordinaryong Aeons na nagtataglay ng malalakas na kapangyarihan at maaaring pinakamalakas na mga nilalang sa mundong ito; ay isa sa pinakanakahihiyang pakiramdam na naramdaman ko.Matapos akong ipakilala ni Alex ay kaagad na itong nagpaalam. Ibinilin ako nito sa mga kapuwa ko Sentinels na siyang hindi ko natutulan dahil sa bilis nitong nawala.Nakahihiya lang dahil halos hindi na inaalis ng mga Aeons na 'to ang kanilang paningin sa akin. What's creepier is that their stares are as if dreadfully seeking through my mind and soul.Nasabi ko nga kanina, akala mo'y sinusuri nila ang buong pagkatao ko sa uri ng tinginan nila
Read more
Chapter 5
Chapter 5: Amulets Kinabukasan, nang sumapit ang alas nuwebe ng umaga, ipinatawag kaming anim sa isang malawak na bulwagan dito sa palasyo sa kadahilanang may mahalagang ipapahayag sa amin si Alex. Ngayon ay kasama na namin si Tross, ang huling miyembro ng Sentinels na hindi ko nakita kahapon. Base sa aking obserbasiyon, medyo madilim ang awra nito at palagi na lamang seryoso ang ekspresiyon-hindi kagaya nina Gust at Bryle na palaging may pinag-uusapan, at si Shahne na palagi ring may dalang pagkain. Brielle, on the other hand, keeps clinging onto my arms while continuously blabbering. Palagi nitong ikinukuwento sa akin ang mga napagdaanan nito noon. But, me being me, minsan ay hindi ko na siya napakikinggan sa kaniyang mga sinasabi. Sinasanay ko pa rin ang
Read more
Chapter 6
Chapter 6: Institution of Aerydone Maaga kaming naghanda sa aming pag-alis. Hindi nagkulang si Alex sa pagpapaala at pagbilin sa amin sa mga posibleng kapahamakang aming makasasagupa sa gitna ng aming paglalakbay. "Hinuha ko'y posibleng hinahanap din ni Voltur ang mga agimat. Kakailanganin niya iyon upang mas lumakas ang hukbo niya." Tinapunan kami nito ng isang nag-aalalang tingin. "Kaya mag-iingat kayo. Malaki ang—" "Tsansang makalaban namin ang kaniyang mga alagad sa oras na hahanapin namin ang mga amulets," buntong-hiningang sabi ni Brielle na siyang dumagdag sa dapat sasabihin ni Alex. Napangiti ako sa inakto nito. "Inulit mo na iyan ng halos dalawampung beses, Alex. Magmula pa kanina noong kumakain kami, han
Read more
Chapter 7
Chapter 7: Assailed"Here's yours, Krysta." Inabot ko ang kahong inilahad ni Brielle sa akin. Medyo mahaba-haba ito at may kabigatan dahilan upang mapabuga ako ng hangin. Alex did really requested a sword for me, huh?"Guys, look!"Dumako ang tingin ko kay Bryle na ngayo'y may hawak na . . . isang metallic boomerang? The weapon's purely made of steel, and from the looks of it, I know that it feels heavy. Kasing-laki at haba ng boomerang ang bisig ng lalake kaya masasabi kong may kabigatan talaga ang sandata nito."Duck!" sigaw nito na siyang nagpayuko sa aming lahat. Kasabay no'n ay ang paghagis nito ng boomerang sa ere na gumawa ng isang matinis na ingay. Umikot ito sa kabuuan ng silid at mabilis ang paglipa
Read more
Chapter 8
Chapter 8: The Foes Sumugod papunta sa direksiyon ko ang halimaw na kaagad ko ring tinugunan ng isang agarang pagtakbo. Inasahan kong tatalunan ako nito kung kaya'y mabilis akong lumundag pailalim at ginamit iyong pagkakataon upang sugatan ang kaniyang tiyan. Nagdulot iyon ng malakas na paghiyaw galing sa halimaw. Dali-dali akong umayos ng tayo at hinarap ang nagagalit na nilalang. Nanlaki ang aking mga mata nang bumuga ito ng asido sa aking direksiyon. Walang pag-aatubiling tumalon ako sa isang gilid upang maiwasan ang nakamamatay na lason. That was close! I caught my breath as I stand on one side. Hindi pa man ako nakahuma sa ginawa nitong mga pag-atake ay nagsimula na naman itong magpaulan gamit ang matutulis nitong buntot. Napasinghap ako at mabilis na nagpagulong-gulong upang maiwasan ang mga talim nitong hinuha ko’y naglalaman din ng mga lason. Kalauna'y tumigil ito sapagkat bumaon nang husto ang kaniyang m
Read more
Chapter 9
Chapter 9: The Wildering Woods"Interesting. Ayon sa mapa, bago natin marating ang ilog, dadaan muna tayo sa masukal na kagubatan ng Wildering Woods," pahayag ni Shahne na siyang nagdadala ng mapa.Kasisimula lang namin ng aming paglalakbay patungong Yulka River upang matulungan si Brielle sa paghahanap ng kaniyang amulet."Seryoso?” Brielle retorted. “Nasa hilagang parte ng Deandrelle ang Wildering Woods kaya imposibleng dadaan pa tayo roon." She rolled her eyes and instantly took the map from the guy. "Patingin nga! Baka napuwing ka lang."Ilang segundong katahimikan ang namayani bago namin muling marinig ang pagsinghap ng babae."T-Totoo nga . . ." nanlalaki ang mga matang sambit nito."Ayan, ayaw mo kasi akong paniwalaan. Nasa boundary tayo ng Deandrelle at Breshire. Wildering Woods is stretching from Northern Deandrelle to some portions of Breshire's Northeast. Unfortunately, madadaanan talaga natin ito." Na
Read more
DMCA.com Protection Status