Share

Chapter 27

Present Time

Year 2018

Kasalukuyang nasa sala si Talia nagbabasa ng magazine habang hinihintay si Daniel, kauuwi lang nito galing sa trabaho at naisipang maglinis muna ng katawan bago sila pumunta sa ospital.

Napapitlag si Talia ng mag-ring ang cellphone niya. Agad niya itong sinagot.

"Yes?" Sagot niya sa kabilang linya.

"Mrs. Ambrosio, your son is awake."

"Really?" Hindi makapaniwalang usal ni Talia, halos panawan siya ng ulirat sa narinig.

"Yes ma'am. Na-check na rin po namin ang inyong anak at okay na po siya."

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status