Our Forbidden Desires [FILIPINO VERSION]

Our Forbidden Desires [FILIPINO VERSION]

By:  celestialhope  In-update ngayon lang
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
Hindi Sapat ang Ratings
18Mga Kabanata
466views
Basahin
Idagdag sa library

Share:  

Iulat
Buod
katalogo
Leave your review on App

Sinubukan ni Samantha Hudson na kalimutan ang lalaking nakasama niya sa isang gabing pakikipagtalik noong gabi na ginugol niya sa pagpapalasing sa isang club upang makalimutan kung gaano siya nagagalit na malaman na ikakasal ang kanyang ina sa ibang lalaki. Ngunit nagsimulang maging komplikado ang lahat simula nang malaman niya na ang kanyang step-brother ay walang iba kundi ang lalaking kumuha ng kanyang pagka-birhen, si Tristan Hilton, isang bilyonaryo na kilala rin sa pagiging playboy sa kanilang lungsod. Paano nila mapipigilan ang bugso ng damdamin na puno ng pagnanasa na kanilang itinatago para sa isa't isa, lalo na at ito'y magiging isang malaking kasalanan?

view more
Our Forbidden Desires [FILIPINO VERSION] Novels Online Free PDF Download

Pinakabagong kabanata

Magandang libro sa parehong oras

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Mga Comments
Walang Komento
18 Kabanata
Kabanata 1: One Night Stand
Isang magulong gabi ito. Sa isang club kung saan maliwanag ang mga ilaw at malakas ang musika, si Samantha na naka-suot ng pulang velvet na damit na may slit sa isa niyang hita, ay nag-iinom ng baso ng champagne habang nag-eenjoy siya sa dance floor ng club. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay bumabagsak sa kanyang mga balikat."Hey babe," A tall man with light brown skin and dark brown hair, dressed in jeans and a t-shirt walks up next to her. Abot hanggang tenga ang ngiti nito, halata na natitipuhan siya. "Miss, baka gusto mo pumunta sa pribado na lugar? Mas mage-enjoy ka roon," tanong pa sa kaniya nito, tiningnan siya ni Samantha na puno ng pandidiri, sadyang hindi lamang talaga siya pumunta rito para magsaya, kun'di para makalimot sa lahat ng kabwisitan na nangyayari ngayon sa kaniyang sirang pamilya."Kung sino ka man, layuan mo nga ako!" madiin na sambit niya, ang tono ng kaniyang boses ay may pagka-iritable na, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya na lamang ang pagsasayaw. Sadya
Magbasa pa
Kabanata 2: Virginity
"I'd lost my virginity!" Samantha shouts in frustration at best friend, Evelyn. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad sa harap ni Evelyn, habang paulit-ulit na isinusumpa ang lalaki na siyang sumira sa kaniyang pagiging virgin."Wait, alright? Kumalma ka muna, Sam...""Do not panic. Sagutin mo muna ako, alam mo ba kung ano iyong pangalan niya, ilang taon na siya?" Napahinto si Samantha sa kaniyang paglalakad. "Single ba siya? Natatandaan mo iyong pangalan niya o kung nakuha mo man lang ba iyong phone number niya?" Pinagtaasan siya ng kilay ni Evelyn. Umupo naman siya sa tabi ng kaibigan at ma-drama na naihilamos ang mga kamay niya sa kaniyang mukha."I don't know, I swear. Nalimutan ko kung nasabi niya ba sa akin iyong pangalan niya o hindi. B-Basta ang natatandaan ko lang ay kung ano ang itsura niya!""Damnit!" Samantha groans angrily."This is really bad. Hindi talaga ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng iyon. Gusto ko lang naman makalimot sandali!" "That's really a problem,
Magbasa pa
Kabanata 3: Step-brother
Dumating ang araw ng kasal ng ina ni Samantha. Bagama't ayaw niya talagang dumalo, ay hindi naman niya matiis ang kaniyang ina. Kahit na may galit siyang nararamdaman ay mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya para rito.Everything is indeed extravagant. The decorations, the tables, the flowers, the food…The golden theme made it obvious that her mother's new love of life is a billionaire. Marami ang mga bisita, halata na halos lahat sila ay mula mayaman na pamilya, mga tanyag, at ma-impluwensya.Samantha simply adjusted the veil of her dress, as she stared emotionless at her mother standing beside Mr. Benjamin. Wala talaga siyang masiyadong nalalaman tungkol sa pamilya ng Hilton. Ang sigurado niya lamang ay hindi niya magugustuhan ang mga ito, kahit pa isa sila sa mga kilala na bilyonaryo.Nanatili lamang siya na nakatayo habang pinapakinggan ang introduskyon ng host. Hindi pa rin na aalis sa kaniyang isipan ang katanungan, kung ano kaya ang magiging buhay niya kung sakali na
Magbasa pa
Kabanata 4: Sam...
"No, hindi ako aalis dito sa apartment, Mom." Mula sa counter sa kusina ay ipinagpatuloy ni Samantha ang paga-ayos ng mga groceries na kaniyang binili. She's talking with her Mom though phone call since she's still with his stepfather celebrating their marriage out of the country. "Honey... Ayaw mo ba na makikala pa ng lubos ang step-brother mo, si Tristan? Mag-bonding kaya kayo?" Her hands tremble as she puts another bag into the fridge. Nai-isip pa lamang niya na magsasama sila ni Tristan sa iisang bubong ay tila ba may mabigat ng dumadagan sa kaniyang mga balikat na siyang tiyak na sisira sa kaniyang kinabukasan."That would be a nightmare, Mom.""Sam... Huwag ka naman magsalita na parang kilala mo na si Tristan. He's a good man. He's hardworking, responsible. Kahit naman madalas siyang busy sa trabaho niya ay natitiyak ko pa rin na magiging masaya ka na makasama siya." Samantha rolled her eyes then whispered..."And he's definitely a play boy, more than a fuck boy.""What? I didn
Magbasa pa
Kabanata 5: Playboy
Samantha secretly rolled her eyes while looking on the view outside Tristan's window car. She's sitting in the passenger seat after refusing to seat on the front seat beside Tristan. Naging matahimik sa pagitan nilang dalawa. Sandali na sumulyap si Samantha kay Tristan. His arms on the steering wheel, while tapping the fingers on the leather surface lightly. Pagkatapos ang halos isang oras na biyahe ay huminto sila sa isang mataas na gate, marahil ay ito na ang mansion ng mga Hilton. Pagkatapos iparada ang kotse sa labas garahe ng mansyon ay pinatay na ni Tristan ang makina at siya ang unang lumabas sa sasakyan. Agad naman na bumaba si Samantha sa kotse, hindi na niya hinintay pa na buksan ni Tristan ang pinto para sa kanya."I can do that." Kinuha niya ang mga bagahe sa kamay ni Tristan, na naging dahilan upang pagtaasan siya nito ng kilay. "Follow me," ito lamang ang sinambit ni Tristan, at hindi na ito nagsalita pa muli, at sa halip ay ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa l
Magbasa pa
Kabanata 6: Work Offer
"Salamat" the newly hired maid put all the dishes on the dining table. Her long, dark hair was tied into a neat braid down her back. She wore a plain white dress with a red ribbon around it, Samantha can't set aside her thoughts that Hudson family is really elegant in anyways. Ilang linggo na ang nakalipas simula ng dumating muli ang ina ni Samantha at ang kaniyang step father mula sa ibang bansa para roon ipagdiwang ang kanilang kasal. Nakatitig lamang si Samantha sa mga pagkain na nasa kaniyang harapan, hanggang sa..."Oh, heto na pala si Tristan," sambit ng kaniyang ina. Samantha's eyes darted at Tristan who's now handsomely walking downstairs while putting the expensive watch on his left wrist. Nanlaki ang kaniyang mga mata ng makita mabuti kung anong klase na relo iyon. It's Patek Philippe Grandmaster Chime, isa sa pinakamahal na relo sa buong mundo. Nagdiretso su Tristan patungo sa may lamesa at saka ito umupo sa katapat na upuan niya. Bago pa man siya makapagsalita ay naunah
Magbasa pa
Kabanata 7: Cornered
It's Samantha's first day of training as Tristan's secretary. Before going out of her room she looks at the large mirror in front of her as she fixed up the collar of her white blouse, smoothing it down until it's almost perfect before tying up her hair and pulling it back into a high ponytail. The blonde ends are neatly tucked behind her ears."Kaya mo 'yan, Sam. At saka pangarap mo naman talaga na magkaroon ng kapatid na lalaki hindi ba? Ito na iyon, ibinigay na sa iyo, kaya huwag mo na sayangin ang chance..." Pagkatapos muling tingnan ang sarili sa salamin ay naglakad na siya palabas ng kaniyang kwarto. Her breath seems to catch in her throat when she sees Tristan standing next to her Mercedes-Benz S-Class. Hindi siya makapaniwala ng makita pa ito dito, lalo na at buong akala niya ay nauna na ito sa kaniya. "Bakit nandito ka pa?" tanong niya, pilit na ikinakalma ang dumadagundong na tibok ng kaniyang puso. she said, trying to hide the way her heart was beating erratically agai
Magbasa pa
Kabanata 8: Cold Stare
Napagdesisyunan ni Gabriel, ang matalik na kaibigan ni Tristan, na sorpresang bisitahin ang kanyang kaibigan, dahil ilang linggo na rin silang hindi nagkita dahil abala rin ito sa pamamahala ng kanilang negosyo.With his usual cool looks, naglalakad-lakad siya sa opisina, nakikipagpalitan ng magiliw na pagbati sa mga empleyadong nakakakilala sa kanya. Legendary din ang kanyang karisma kahit saan man siya magpunta kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit laging kumukulo ang dugo ng nobya niyang si Sandra pagdating sa kanya. Kilala niya si Tristan sa loob ng maraming taon at pamilyar ang mukha niya sa opisina. Best buddy talaga sila lalo na pagdating sa pagha-hunting mga babae para sumaya. With a casual grin on his face, he approached Tristan's office, ready to catch up with his friend.Binuksan ni Gabriel ang pinto sa opisina ni Tristan, umaasang makikita niya ang kanyang kaibigan na babad sa trabaho gaya ng dati. Alam niya talaga kung gaano siya ka-workaholic. But instead he
Magbasa pa
Kabanata 9: With You
Tahimik ang opisina, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang kaluskos ng mga papel ang namamayani sa paligid. Nakaupo si Tristan sa likod ng desk niya, habang nakatutok ang mga mata sa screen ng laptop niya. Si Samantha na nakaupo sa tapat niya, nakabukas ang notebook, handang ibaba ang anumang utos, ay hindi maiwasang mapasulyap sa kanyang nakakunot na makapal na kilay.Lately, she can still can joke around but after sometime the surrounding's seems to be suffocating. "Una, kailangan mong i-manage ang schedule ko," simula ni Tristan, malamig ang boses, ni siya tumitingin sa kanya. "Ensure that there are no clashes and that I have adequate time between meetings for breaks." Nagpatuloy si Tristan, habang patuloy niyang binabasa ang dokumento. Iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari para umakto siya ng ganoon. The Tristan she knows for now, is someone who always make her irritated because of his signature mischievous expression. "Pagbukud-bukurin ang mga it
Magbasa pa
Kabanata 10: Live Steamy Scenes
Kumabog ang puso ni Tristan sa kanyang dibdib habang kinukuha ang litrato. Naalala niya ang sandaling kinuha ito. Noon ay muntik na niyang halikan si Samantha, nakalimutan saglit na kapatid niya na ito. "Natanggap ko ang larawang ito kanina," panimula ni Benjamin, ang kanyang boses ay mabagsik. "Gusto mo bang magpaliwanag?" Sumandal ang kanyang ama sa kanyang upuan, matamang pinagmamasdan si Tristan. He looked at his father, his mind racing. He knew he had to tread carefully. "Samantha and I were just enjoying the evening, Dad. Besides I just don't want to pressure her since she's just my new secretary," aniya, panay ang boses sa kabila ng kaguluhan sa loob niya. Tumingin si Benjamin sa kanyang anak, matalim ang tingin nito. "Matagal na kitang kilala para malaman ko kung kailan ka nagsisinungaling, Tristan," sabi niya na mahinang boses. "You're too close to Samantha in this picture. Too close for a brother and sister." Napalunok ng mariin si Tristan, bumaba ang tingin niya s
Magbasa pa
DMCA.com Protection Status