Seducing The President's Mistress

Seducing The President's Mistress

By:  Celestine_Lemoir  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
10
Not enough ratings
74Chapters
35.3Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Lucy chose to sin for survival, and Alec was tasked to get rid of her to save his boss' marriage. It was a piece of cake in the beginning, until Alec found himself breaking the ultimate rule; to not fall for the President's mistress.

View More
Seducing The President's Mistress Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
74 Chapters
Kabanata 1
Kabanata 1KASAGSAGAN ng bagyo sa Cagayan. Nilipad ng hangin ang bubong ng pamilya Saturnino. Lahat ng gamit ay basa, ang tubig ay aabot na ng baywang sa loob lamang ng ilang oras na patuloy na pag-ulan. It's tragic to hear news about the government extending help to the affected places, yet not even a bag of rice nor a couple instant noodles had reached their home.Pumapalahaw ng iyak ang bunsong kapatid ng dose anyos na si Alec dahil ilang araw nang tubig lamang at biskwit ang kaya nilang ipang-laman tiyan.Sinuong ng ina ni Alec ang baha para mangutang sa malapit na tindahan, ngunit kalahating araw na ang lumipas ay wala pa ang kanilang ina. Ang sabi ng mga kapitbahay ay kahapon pa lumikas ang pamilya nina Aling Pasing. Nangupa raw ang mga ito ng kwarto sa isang hotel sa kabayanan dahil ayaw humalo sa mga nasalantang nasa evacuation center.Isa ang bahay nina Alec sa nasa pinaka-liblib, at kung hindi magpupursige
Read more
Kabanata 2
Kabanata 2NAKATULALA na naman si Lucy sa salamin ng dresser. Mag-a-alas sais na ng gabi ay hindi pa niya naaayos ang kanyang sarili. Siguradong mamaya lamang ay darating na ang sasakyang gamit ni Vince para sa dinner date nila sa bahay na binili nito para sa kanya ngunit hindi niya pa rin makapa ang enerhiya para simulan ang make up niya. Nakatitig lamang siya sa kanyang sarili, ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata ay hindi pa rin niya natatakpan ng concealer nang hindi mapansin ni Vince.She was so unproductive today because of her nightmares. Her dreams haunted her even when she's already awake, and no matter what she does, the meds just don't work on her anymore. Nadarama pa rin niya ang nakapaninindig-balahibong haplos, ang mga sampal at sabunot. Lumala pa nga yatang lalo, sadyang kumakalma lamang siya kapag kasama na niya ang taong nagligtas sa kanya mula sa madilim na bahagi ng kanyang buhay.Muli niya
Read more
Kabanata 3
Kabanata 3PAWISAN ang katawan ni Alec dala ng pag-e-ehersisyo sa kanyang home gym. His muscles are flexing every time he's lifting the dumbbell. May asul na headband sa kanyang ulong pumipigil sa dulo ng kanyang buhok na bumagsak sa kanyang noo. The song "Photograph" by Nickelback is playing on the background while he's working out. His toned upper body in full display for the golden rays to kiss freely as the majestic sun bid its goodbye for the day.Kahit sino yatang makakikita sa ampon ng mag-asawang De Vera ay aakalaing tunay itong anak. Marami na kasi ang nagsabing kahawig ni Alec ang presidente ngunit isa iyon sa mga bagay na napaka-imposibleng mangyari. Nonetheless, Alec was loved by the De Veras as their own, especially the first lady.Ibinaba ni Alec ang dumbbell sa rack at pinunasan ang kanyang noo nang marinig ang pag-alingawngaw ng kanyang cellphone na nasa silya. He wasn't expecting any calls today from work and he kee
Read more
Kabanata 4
Kabanata 4PUMARADA ang itim na Honda Fireblade ni Alec sa harap ng maliit na cafe kung saan siya makikipagkita sa private investigator na kinuha ng unang ginang. Alec spotted the old man sitting on the far end of the vintage style coffee shop, and as soon as he got off his big bike, he removed his helmet and walked in.May dalawang babaeng nasa bungad na kaagad napunta sa kanya ang atensyon. One of them even tucked her hair behind her ears while flashing a flirty smile.Ngumisi lamang si Alec. He's gone familiar with the cues already, but he didn't come here to get laid. He's got something more important to do and that is to find out about that woman the President is seeing.Hinila ni Alec ang bakanteng silya sa tapat ng matanda. Malayo na sila sa dalawang customer kaya nang matapos mag-request si Alec ng double shot espresso, inilapag kaagad ng matanda ang maliit na sobreng naglalaman ng mga nakalap nitong imporma
Read more
Kabanata 5
Kabanata 5"SORRY, BUT I CAN'T."Tinalikuran ni Lucy ang lalake saka siya mabilis na naglakad palayo kahit nangangatog ang kanyang tuhod dala ng epekto nito sa kanya. What is it with that guy that her system suddenly went in chaos? She'd never encountered anyone who can enduce such power. Nais bumigay ng kanyang mga tuhod habang tila may sumusuntok sa kanyang sikmura. Hindi iyon tama. His effect feels so forbidden to be felt... But why does it feel so good?Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tinahak ang daan palabas upang iligtas ang sarili sa mas malalang maaari nitong magawa sa kanyang sistema. Para itong bolang apoy na kaya siyang tupukin sa isang iglap at kung hindi niya bibilisan ang kanyang lakad ay baka magtagumpay lamang ang binata, ngunit nang marinig niya ang muling sinabi nito ay napahinto siya."Then I guess I'm gonna have to resort to exposing you and Papa," he said in a bored tone.Read more
Kabanata 6
Kabanata 6UMIGTING ang panga ni Alec nang sa pagpasok niya sa dining area ng mansyon ay naabutan niya ang Presidenteng pinaghihila ng bangko ang unang ginang. Dr. Hailey smiled at her husband as if she wasn't crying for several days because of the President's infidelity. Napakagaling nitong magpanggap sa harap ng Presidente ngunit hindi nito maitatago kay Alec ang pait na nakapinta sa singkit na mga mata.Napailing na lamang si Alec nang halikan ni President Vince ang ulo ng asawa. He even whispered something in the first lady's ear that made her giggle before he kissed the back of her hand. How could he act so sweet and perfect when he's doing nasty things behind the first lady's back? Hindi masikmura ni Alec ang pagpapanggap na nagaganap, at kung may pagpipilian lamang siya ay baka umalis na lamang siya sa lugar habang maaga.Nabaling sa kanya ang tingin ni Dr. Hailey. Her smile suddenly became awkward as if she's hoping he won't
Read more
Kabanata 7
Kabanata 7TATLONG oras ang naging byahe nina Lucy at Alec patungo sa isang aviation port sa Subic. Puputok pa lamang ang araw nang sabihin ng binata na mula roon ay gagamitin nila ang private helicopter nito. Sa totoo lang ay takot siyang sumakay sa mga ganoong uri ng sasakyan, at nang mapansin ni Alec ang kanyang pagkabalisa, bahagyang nagsalubong ang mga kilay nito."What now? You're afraid of heights?" he asked while securing their luggages. Higit na maliit ang maleta nito kumpara sa kanya at naghuhumiyaw ang pink na kulay ng kanya kumpara sa kulay abo nitong trolley.Lucy held her other arm and looked away while tapping her right foot on the cement ground. "I'm... I'm not comfortable with this... Thing. Baka... Bumagsak."Alec let out a soft chuckle. "As if cars won't crash? Kung oras mo, oras mo. You tried killing yourself how many times, Lucy but look at you? Still alive and kicking."Siniman
Read more
Kabanata 8
Kabanata 8PAGKABUKAS ni Alec ng pinto ay nilingon niya si Lucy na tahimik lamang na nakabuntot. Kanina pa umiikot ang tingin nito sa kanyang bahay, halatang namamangha lalo sa koleksyon niya ng artworks. Isa sa napag-alamanan niya tungkol sa dalaga ay ang hilig nito sa sining. She's into pottery but never actually tried it herself. She appreciates ancient architecture, too but she's more into paintings especially expressionism. She, herself is an expressionism artist based on her artworks sold for an arm and a leg without anyone actually knowing. Maraming nag-akalang nakapag-aral sa ibang bansa ang pintor sa likod ng mga painting na likha ni Lucy. Alec thinks she has a life waiting for her only if she will go back to the right path. Iyong hindi ito nagiging sanhi ng pagkasira ng relasyon ng iba."We'll stay here. This is the master's bedroom." Tinuro niya ang pinto patungo sa banyo. "If you wanna take a shower, that's the bat
Read more
Kabanata 9
Kabanata 9“TANG, hindi ho siya si Andeng.” Lumapit si Alec sa matandang lalake saka ito inakbayan. “Si Lucy ho ito.”Lumamlam ang mga mata ni Tatang Abner. Humawak sa kanyang braso ang nanghihina nitong kamay saka ito bumuntong hininga, tila nanghihinayang. “Akala ko ay si Andeng na. Katinig ni Rodessa, Alec.”Napakunot ng noo si Alec saka niya sinulyapan si Lucy na tila naguguluhan sa nagiging takbo ng usapan. She was glued on her spot, her confused eyes just staring at the old man.Napabuntong hininga si Alec bago gumuhit ang payak na ngiti sa kanyang mga labi. “Mabuti pa kayo naaalala ang boses ni Mama.”Lucy breathed in deeply. “M—Mama mo?”He nodded as he looked at her again. “Unang umampon sa’kin. She’s dead.”Gumuhit ang lungkot sa mga mata ni Lucy. “I’m sorry to hear that.”“It’s fine,” he replied in a breathy way as he stood straight. “Fif
Read more
Kabanata 10
Kabanata 10 FIRST day at the ranch wasn’t bad. Mabait kay Lucy ang lahat at natutuwa siyang nagkaroon siya kaagad ng kaibigan. Akala talaga niya noong una ay lalamunin siya nang buhay ni Caren. Good thing their conversation went smooth. Tuwang-tuwa ito sa kanyang kutis na natural na morena. Sabi nga nito ay bagay niya ang kanyang kulay. She possesses the real Filipina beauty from her complexion to her facial features. It doesn’t follow the mainstream beauty standard of white people and she’s happy another Filipina appreciates it.Naging abala si Alec sa pag-check sa mga alaga nitong hayop at dahil hindi pa siya nakakabawi dahil sa naging means of transportation nila, hinayaan na lamang siya nitong magpahinga sa silid. Hindi siya nakatulog at inabala lamang niya ang sarili sa panonood ng ilang video sa internet. Nang magsawa ay lumabas siya ng silid at naglakad-lakad sa bahay.Naabutan niya si Tatang Abner na nagpapahangin sa l
Read more
DMCA.com Protection Status