You, Me, and the Sea

You, Me, and the Sea

By:  Julia  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
18Chapters
813views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Angelie Buenafalco met Andrei Silva when she needed somebody to lean on. They became best of friends, but Andrei came to realize that he has blossoming feelings for her. He wanted to keep it a secret but things did not go as he planned. One secret between their families was about to destroy their sweet relationship. But fate had interfered! Would they bury their promises because of the lies?

View More
You, Me, and the Sea Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
18 chapters
Chapter One
  HINUHUBARAN ni Angelie si Andrei habang nagpapagpag ng putik sa braso ang lalaki. Napangiwi siya sa panghihinayang nang matitigan ang putik sa hinuhubad na puting tee shirt ng kaibigan. Ang puting uniform nito sa P.E. ay nakulapulan na ng putik dahil sa paglalaro. Pinagtitinginan naman sila ng mga kapuwa estudyanteng naroon sa malapad na open field ng paaralan. Katitila pa lang ng ulan na biglang bumagsak habang naglalaro ng soccer sina Andrei. Maging ang ibang estudyanteng nanonood ay nabasa rin ng dumaang ulan habang ang iba ay maagap na nakasilong.   "Iyan kasi, besh! Dive pa more!... Ang dumi!" sabi ni Angelie na tila nandidiri sa putik. "Kung mag goal kasi sa soccer, iwas-iwas din mag-dive sa putikan." Read more
Chapter two- Kissing the cheerleader
NAGHAHANDA ng matulog si Andrei nang nag-text sa kaniya si Angelie. Sinagot niya ito at hinanap si Flor. "Ate Flor, nasaan ba 'yung cookbook na nabasa ko last week?" Habang nag-iisip si Flor kung saan nakalagay ang hinahanap ni Andrei ay sumabad ang ina. "Bakit? What is it this time?" "E, si Angelie po," habang nagsasalita ay pinag-iisipan ng binata kung paano ipapaliwanag sa ina ang laman ng text ng kaibigan. Read more
Chapter three- Best friend forever!
SA bahay nina Andrei nila napagdesisyunang magluto.  Patingin-tingin lang sa kanila sina Marcia, Flor, at Errol. Parehong naka-apron, magkatuwang sa pagbi-bake ang dalawa. Habang inaasikaso ni Andrei ang oven at ang rectangular pan ay tinutunaw naman ni Angelie ang cocoa powder at kape sa mainit na tubig. "Ready na ba iyan" matamang pinagmasdan ni Angelie ang ginagawa ng kaibigan. "Yes, ma'am," panunudyo ng lalaki. Naninigurado, muling binasa ni Angelie ang libro bago niya pinaghalo ang arina, baking powder at baking soda. Read more
Chapter four- It Started Here
DAHIL maaga silang dumating sa venue, hindi pa puno ng tao ang lugar. Nagpalinga-linga ang dalawa. "Hey, come here," aniya sa kaibigan nang nakahanap siya ng magandang spot para sa kanila.Lumapit naman ang dalaga pero nanatiling nakatuon ang atensiyon ni Angelie sa tatlong babaing nasa di kalayuan sa kanila. Hindi siya nakatiis at nilapitan niya ang tatlong babaing nagkukuwentuhan. "Hi!" nagpakilala si Angelie sa mga babae. Naging magiliw naman ang mga ito sa kaniya. May lumapit sa kanilang dalawang babae at nadagdagan pa. Hindi lumapit sa u
Read more
Chapter five- Public Display of Affection
"Nagtataka talaga ako," wika niya habang nakatitig sa mukha ng binata. Magkaharap silang kumakain sa isang fast food chain. Ito ang paborito nilang hangout."Nagtataka ka ba na guwapo ako? Hanggang ngayon ba naman, you still can't accept the fact that I'm handsome?"Kinurot niya ang ilong ni Andrei at saka inismiran."Ano ba kasi ang iniisip mo? Kanina mo pa ako tinititigan, ah.""Ano kasi," she sighed, "naisip ko lang, how time flies!" She smiled at him sweetly.Read more
Chapter six- overprotective
CHAPTER 6 HALOS hindi inalintana ni Andrei ang pagyakap sa kaniya ng malamig na simoy ng hangin. Alas otso ng gabi na kasi ay nasa kahabaan ng kalsada pa siya, nagbibisikleta habang suot ang helmet, ang paborito niyang pink sweatshirt at loose pants na ang haba ay tama lang upang makita ang suot niyang sneakers. Bagama't bahagyang giniginaw ay ramdam niya ang pagdaloy ng tila tubig na galing ng refrigerator sa kaniyang likod. Magkasabay na kasi ang pawis niya at ang malamig na hangin sa pagyakap sa kaniya. "Tsss!" inis niyang sambit nang tumunog ang cellphone niya sa loob ng bulsa. Read more
CHAPTER Seven- Shortcake and Hotdog
CHAPTER 7MALALIM na ang gabi ay hindi pa rin makatulog si Angelie. Abala ang kaniyang utak sa pagbabalik-tanaw. Kanina lang ay kay saya-saya ng kaniyang pakiramdam. Bagama't tila isang mamahaling tuta na mahal na mahal ng kaniyang amo ang iniisip niyang naging pagtuturing sa kaniya ng kaibigan ay tinanggap niya ito ng buong puso."Huwag ka kasing kung saan-saan nagpupupunta, lalo't gabi." Malumanay iyon pero may diin. It was his first sentence after Norma has gone home, leaving the two in silence. Tinabihan siya ng lalaki nang mapansin nitong nanghahaba ang nguso niya habang nakayuko.Bumuka ng bahagya ang kaniyang bibig ngunit nan
Read more
Chapter eight- A day without him
CHAPTER 8NAGISING si Angelie sa tunog ng doorbell. Napabalikwas siya nang maalala ang naging usapan nila ni Andrei."Sandali!" Itinakip niya ang bathrobe sa katawan na kanina'y natatakpan lang ng loose tee shirt at panty short.'Toooot!'"Oo na! Nagmamadali na nga,eh." Nanlaki ang mga mata niya sa hindi inaasahang mga bisita."Surprise!" Masaya siyang niyakap ni Nannette
Read more
Chapter Nine- The Drunken Fox
CHAPTER 9"Hmmm…" Nakapikit ang mga matang ninanamnam niya to her heart's content ang kinakaing beefsteak. Bakas sa kaniyang mga ngiti ang katuwaan. Her vibrance became more obvious due to the striking brilliance of the restaurant's chandelier. Natutuwa namang pinagmamasdan siya ng kaibigan. Pagbawi kasi Ito ni Andrei dahil hindi nakatulong sa ginawa nilang interior decoration. Dinner date sa restaurant na Ito ang pinili ni Angelie dahil kilala ang Julio's sa masarap nilang beefsteak at iba pang Korean at Filipino dishes."Salamat naman at nagustuhan mo ang food," bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makitang papaubos na ang sliced beefste
Read more
Chapter Ten- "I love You!"
CHAPTER 10'Bog!'Malakas ang pagkakatama sa balikat niya ng bola. Pumito ang referee. Agad siyang pinalapit ng coach."Silva, dumiretso ka na sa locker room. Umuwi ka na.""P-pero, coach,...""Kanina ka pa matamlay at wala sa sarili. Mukhang wala ka ring tulog. Huwag mong sirain ang practice. Go, now."Lulugu-lugong tumalima si Andrei sa sinabi ng soccer coach nila. Batid niyang matatalo
Read more
DMCA.com Protection Status