WHEN I SAY I LOVE YOU BUT I LIED

WHEN I SAY I LOVE YOU BUT I LIED

By:  Yeiron Jee  Completed
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
54Chapters
18.6Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

WHEN I SAY I LOVE YOU BUT I LIED By: Yeiron Jee Teaser Nica Joy Rodriguez- she doesn't want an affection and to be cared. Kilala siya ng lahat na masama ang ugali at walang malasakit kahit sa sariling Ama. "Who cares?" her motto in life. Chrismith Yuchan- his passion in life are playing guitar and singing. Pero kailangan niya itong bitiwan para sa pamilya. Higit sa lahat ay ang turuan ng leksiyon ang isang taong mataas ang tingin sa sarili. But everything was change when he saw her face personally. Magtatagumpay kaya ang binata na paamuhin ang isang dalagang maihalintulad niya sa isang wild animals? Kaya bang palambutin ng isang awitin ang pusong puno ng galit at takot mahalin o magmahal?

View More
WHEN I SAY I LOVE YOU BUT I LIED Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
54 Chapters
Chapter 1
"ANO na naman itong ginawa mo?!" Ibinagsak ni Don Alfonso ang hawak na report papers sa lamesang nasa harapan ng bunsong anak. Hindi nito sinipot ang meeting ng gustong mag-invest sa kanilang kompanya. Malaki ang mawawala sa kanila kapag tuloyang mawala ang prospect nila. "Kailangan k
Read more
Chapter 2
"THIS is all your fault," sa ikalawang pagkakataon ay nagalit muli si Alfonso sa bunsong anak. Sa iba na napunta ang proyektong dapat sila ang may hawak. "Do something or else, aalisin kita sa iyong posisyon!"   Na
Read more
Chapter 3
"NASAAN na siya?" Tanong ni Chrismith sa mga kaibigan habang palinga-linga ang tingin sa paligid. Kakabalik niya lang sa mini stage dahil bigla siyang nawala kanina at tumatawag ang kaniyang ina. "Umalis na siya, Bro." Sagot ni Larry kay Chrismith. 
Chapter 4-Unang pagkikita
 HINDI na nagulat si Nica Joy nang mabalitaan na sila na ang napili ng kompanyang nag-reject sa kaniya. Pero malaking sampal sa kaniya iyon dahil siya mismo ang na reject. Kahit ayaw niya ay napilitan siyang dumalo sa special event ng kompanya. Sa araw na iyon ilalabas ang bagong desinyo ng damit na hindi pa niya nakikita dahil magaling magtago ang kapatid. Balita niya ay ito mismo umano ang gumawa niyon. "Saan po kayo pupunta, Ma'am?" Hindi mapakaling tanong ni Rose sa dalagang amo. Nangunot ang noo ni Nica at pinakatitigan ang secretary. Kahit papaano ay nasanay na siya dito at hindi pinakitaan ng kagaspangan ng ugali niya. "Hindi ka sasama sa akin?" tanong niya dito.  "Sorry po, Ma'am. Ang akala ko po kasi ay hindi ka dadalo sa pagtitipon." Nahihiyang tugon ni Rose kay Nica. "Hindi ko na kailangan magpaganda o magdamit ng gown para lang saksihan ang achievement ng aking kapatid."
Read more
Chapter 5-Unang hakbang sa paghihiganti
"ROSE, alamin mo ang free vacant ni Mr. Yuchan at schedule mo ang appointment ko sa kaniya." Utos ni Nica sa ginang nang mainip sa kinaupuan. Pasimple niyang pinanuod ang bawat galaw ng kaniyang secretary. Napangisi siya nang mas inuna pa nitong hawakan ang cellphone nito sa halip na ang landline phone. Bumalik siya sa kaniyang upuan nang makitang tapos na ito sa pakipag-usap sa cellphone. "Ma'am, pinatatanong po kung para saan ang appointment?" "A lunch invitation from me." Napalunok ng sariling laway si Rose nang ngumiti ang amo sa kaniya. Kinikilabutan siya sa kabaitang ipinapakita nito ngayon sa lahat. Alam niyang may kabaitan itong tinatago sa katawan pero kaiba ang nadarama niya ngayon. Mabilis niyang iwinaksi ang hindi magandang nasa isip. Isa pa ay labas na siya kung mag-ramble man ang magkakapatid. Ang mahalaga ay nagawa niya ang kaniyang trabaho kabilaan. Para kumita at may maibigay sa kani
Read more
Chapter 6-Ang taong ayaw niyang makitang muli.
PAKIRAMDAM ni Nica ay biglang nanigas ang katawan niya sa kinaupuan pagkarinig sa pangalan ng pinsan ni Janice. Makulit ito at sa umpisa pa lang ay pinarangka niyang ayaw niya dito. Muntik na rin siya ma rape nito dahil hindi niya alam na sumunod ito sa party na dinaluhan niya. Ang akala niya noon ay iba sa ugali ng madrasta at kapatid ang lalaki at totoo ang pinapakitang pagkagusto nito sa kaniya. "He's my cousin," paliwanag ni Janice kay Chris kahit hindi ito nagtanong. "Ex siya ni Nica." Pansin ni Chris ang paglapat ng mga ngipin ni Nica at pagsama ng tingin nito sa kaniyang katabi. "Excuse me, huwag puro buhay ko ang ibida mo sa ibang tao." Ngumiti ng nakakainsulto si Nica sa kapatid. Kung wala lang sila sa public place ay nasabunotan na niya ito kahit nasa harap pa nila ang ipinagmamalaki nitong boyfriend umano.  "Oh sorry, nabanggit ko lang siya dahil tinanong niya ako kung nasaan ako at m
Read more
Chapter 7-Ganti ng inaapi
"HELLO, Ma'am, welcome back po!" Masiglang bati ng guard sa bagong dating na dalaga.   Ngumiti si Nica sa guard bago tumuloy. "Bakit ang tahimik?" tanong niya sa waiter nang walang marinig na musika.   "Maaga pa po kasi, Ma'am." Napakamot sa batok ang lalaki at hindi alam kung ano ang ialok sa dalaga.   "Ohh!" Bumilog ang bibig at mga mata ni Nica habang inilibot ang paningin sa paligid. Ngayon niya lang napansin na siya lang ang tao doon at may liwanag pa ng araw sa labas. Dahil sa lungkot na nadarama kanina ay nawala sa isip niya na six p.m pa nagsisimula ang gig ng naturang Resto and Bar. Pagtingin niya sa pambisig na orasan ay quarter to five lamang.   "I'm sorry, Ma'am, pwede po kayong bumalik para hindi kayo mainip.   "It's ok, gusto ko lang mag-relax. Maari ka bang magpatugtog na lang ng musika?" request niya sa lalaki dahil pakiramdam niya ay pagod ang kaniyang katawan ka
Read more
Chapter 8-Panlilinlang
NAISIP ni Chrismith na umuwi kahit na nagkakasiyahan pa ang mga kaibigan. Ngunit hindi pa nakakarating sa kanilang bahay ay tumawag ang hindi inaasahang taong tatawag ng ganoong oras. "May problema po ba, Mom?" nag-aalala niyang tanong sa ina. Madaling araw pa lang sa kinaroroonan nito kaya agad siyang kinabahan. "Walang problema dito sa amin, anak. Tinawagan lamang kita para kumustahin ka at ang ina ni Janice?" Nangunot ang noo ni Chris sa tanong ng ina. "Gumising kayo ng maaga para itanong sila sa akin?" Nagugulohan niyang tanong dito. Alam niyang close ang ina niya sa pamilya ni Janice lalo na sa ina nito. "Anak, anong klaseng boyfriend ka at hindi mo alam ang nangyayari sa pamilya ng nobya mo?" "Mom, sandali, "pigil niya sa panenermon ng ina. "First of all, we're not in relationship." Paglilinaw niya sa relasyon nila ni Janice sa ina. "What?!"&nbs
Read more
Chapter 9
Mula sa kinatatayuan ay may pag-aalinlangan sa paghakbang si Chrismith. Naroon siya ngayon sa harap ng opisina ni Nica. "Papasok po ba kayo, Sir?" tanong ni Rose sa binata nang maabutan ito sa labas ng pinto. "Ah, yes!" Agad siyang kumatok sa pinto at nang marinig ang tinig ng dalaga mula sa loob ay pumasok na siya kasunod ang secretary nito. "Ma'am, Mr. Yuchan is already here." Bigay paalam ni Rose sa amo sa presensya ng bisita nito. "You may go." Malamig ang tinig na pagtataboy ni Nica kay Rose. Nanatili siyang nakayuko at hindi nag-abalang batiin ang bisita. "Ano ang kailangan mo?" emotionless niyang tanong sa binata nang tumikhim ito. Hindi pa rin humuhupa ang kaniyang galit na nadarama mula kagabi kaya wala siya sa mood makipag-usap kahit na kanino. Umupo na si Chris sa bakanteng upuan sa harap ng lamesa ng dalaga kahit hindi siya inalok nito. "I just th
Read more
Chapter 10-Ang kahinaan
PINAKATITIGAN ni Chrismith ang dalaga na mahimbing natutulog sa malambot na kama. Dinala niya ito sa malapit na hotel sa halip na iuwi ito sa bahay ng mga ito. Malikot itong matulog at kailangan pa niyang ayusin ang kumot sa katawan nito upang hindi lumantad ang makinis nitong hita. Kung kapatid niya lang ito ay katakot-takot na sermon ang maririnig nito sa kaniya. Nagawa nitong maglasing sa isang lugar na walang kakilala at mag-isa pa. Nang masigurong maayos na ito ay kumilos siya upang iwan na ito. "Mommy..."   Napaligon siya nang marinig ang pag-ungol ng dalaga at tinatawag nito ang ina. Humakbang siya palapit dito upang salatin ang noo. "Ayaw ko na dito, Mommy!" Mabilis na inilayo ni Chrismith ang kamay nang hawakan iyon ng dalaga. Alam niyang nanaginip lang ito pero tila napaso siya nang dumikit ang palad nito sa kaniyang braso. "Ayaw ko na po sa impyernong buhay k
Read more
DMCA.com Protection Status