It's Just a Game 2019-2020 (FILIPINO)

It's Just a Game 2019-2020 (FILIPINO)

By:  Laden P.  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
36Chapters
10.0Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Irish-Tristan (Complete) Sypnosis It's Just a Game Irish Nathally is an Independent-smart girl. She's a dreamer and reaching her Goal in life. A nerd that been bullied to their campus for almost 4 executived years but as she step in her Shs her life change when she meet THE BADDEST particular the group leader none other than Tristan. Tristan Ace is a Heartthrob in their campus. A wealthy person with a badboy/charismatic features. He doesn't believe in love and He believes that love is Just a Game. A game they've create that collide this two person. What will gonna happen?. Tristan will seek and find the true of meaning of love? @credits to the photo

View More
It's Just a Game 2019-2020 (FILIPINO) Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
36 Chapters
It's Just a Game 2019-2020 (FILIPINO)
 This is a work of fiction. Names,Characters,Business,Place,Events and Incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual person,living or dead, or actual events is purely coincidental.Do not distribute, publish,transmit,modify, display or create derivative works from or exploit the cont
Read more
Game 01
Game 01                                                                               It's Just a Game (Chapter 01)Irish's POVLuffy is about to kiss me but as I open my eyes to look on his face. It changes into a horrifying face of Kuya Natthan who is calling my name to wake-up. 
Read more
Game 02
Game 02It's Just a Game (Chapter 02)Irish’s POVSa pagtatapos kong kumain ng agahan ay napagpasyahan kong pumunta na sa school. Ilang oras nalang ay mag 7 o’clock na kaya sa paglabas ko ay ito na rin ang pamamaalam ko sa aking kuya na naglilinis ng kinain namin.“Bye kuya!” sigaw ko mula sa pintuan. Napagpasyahan kong lumabas na at mag commute na lamang ng sagayon ay
Read more
Game 03
Game 03It's Just a Game (Chapter 03)Irish's POVPanimula ng klase, lahat sila ay katulad kong tahimik. They still observing ang presence ng isa't isa kung sino ang pwedeng magiging kaibigan o hindi.Parang mga tuod sila dahil na rin sa atmosphere na nanggagaling sa loob. Since nasa Star section kami ng STEM, the pressure is on us na rin. People has expectation sa ganong strand dahil sinasabing matatalino ang karamihan doon and also may cut-off na pinatupad na rin. I'll tell you.Wala yan sa strand pero kung ito ang para sa pangarap mo even tho. na mahihirapan ka then go for it. SHS program is to develop our skills and improve our critical thinking. Isa na rin ang paghahanda para sa college ng sagayon ay kapag tumapak na tayo ay hindi tayo mahirapan sa adjustment. Bumalik tayo sa nangyayare.Tumunog ang bell hudyat na magsisimula ang First period which is ang Homeroom. Syempre naman isa na rin ito sa fundamental na kailangan. To announce some important memorandum or etc.Sa pagpasok n
Read more
Game 04
Game 04It's Just a Game (Chapter 04)Third Person's POVSa pagtingin ni Irish sa kanyang likuran ay gulat ang kanyang reaction. Hindi niyang inaasaha
Read more
Game 05
Game 05It's Just a Game (Chapter 05)Irish's POVNaglalakad ako ngayon sa mall upang humanap ng pagkakakitaan, hindi ako magnanakaw ngunit mag hahana
Read more
Game 06
Game 06It's Just a Game (Chapter 06)Irish's POVSa paglabas ko ng shop isang kotse agad ang namataan ko. Hinayaan ko lamang ito kaya walang tigil ang lakad ng malapit na ako sa kalye ay nag hintay ako ng masasakyan. May tumigil na sasakya
Read more
Game 07
Game 07It's Just a Game (Chapter 07)Irish's POVContinuation of Flashback
Read more
Game 08
Game 08It's Just a Game (Chapter 08)Irish's POVMagkakaroon kami ng event sa nalalapit na Nutrition month, narito pa rin sa gilid nakikinig sa anunsyo ng aking guro. Nababagot akong pakinggan dahil katulad rin ng dati ay Fiesta sa Nayon a
Read more
DMCA.com Protection Status