MAFIAS' DESIRE (Tagalog)

MAFIAS' DESIRE (Tagalog)

By:  DÁRKVLADIMIR  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
22Chapters
3.9Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Magnus Dein Vrexias is a Mafia Prince, siya ang nag-iisang tagapagmana. Sa dadating na mga araw ay mapagdedesisyunan niyang ligawan ang babaeng nagpa-antig ng kaniyang puso, babaeng malayo ang estado ng buhay sa kaniya. Matatanggap ba ng mga taong nakapaligid ang desisyon ni Magnus? Ipaglaban ba niya ang babaeng kaniyang minamahal? Ariella Arkahel, isang babaeng walang hinangad kung hindi ang makalaya sa mahigpit na pamamahala ng pamilya ng Vrexias. Tatanggapin ba niya si Magnus kahit pa alam niya ‘yung nakagawian nito? Kahit pa alam niya kung saang pamilya nanggaling ang lalaki?

View More
MAFIAS' DESIRE (Tagalog) Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
22 chapters
CHAPTER ONE
Ipinanganak ako sa mahirap na syudad na kahit gustuhin naming yumaman ay wala kaming magawa dahil may mga nakabantay na guwardya, na titingnan ka bawat pag-kilos mo. Hindi nila kami hinahayaang makalabas ng syudad. Ikinukulong kami sa mga kasinungalingang marami daw ang masasamang tao sa labas nito. Hindi ba nila alam na masama rin ang ginagawa nila dahil sa pagkitil ng buhay ng ibang mga tao? Sa syudad kung saan halos araw-araw ay mayroong giyera, minsan ay magiging ka na lamang sa mga putok ng baril at iyakan ng mga pamilyang nasawian. Pati ang mga bata ay pinapatay nila. Maraming sabi-sabi na ang pinaka-mayaman daw dito ay ang pamilya ng mga Vrexias na siyang namumuno sa syudad na kung saan sa paglipas ng oras ay babagsak din. Marami din ang nagsasabing mahirap ang mapabilang sa samahan ng Vrexias dahil kapag nakita ka nilang walang silbi ay kaagad nilang paliliparin ang ulo mo. Kung sana'y babarilin ka lang pero hindi, isas
Read more
CHAPTER TWO
Hindi pa rin ako makabuo ng salita pagkalipas ng ilang segundo, kung sasabihin ko ang totoo'y nakasisiguro akong papatayin nila ako sa harapan ng pamilya ko, pinatay na nila ang mga magulang namin. “Ah–hindi ako ang magnanakaw na tinutukoy mo!" Napasigaw ako nang makita muling makita ang dumudugong mukha ng kapatid ko. “Hindi ba ikaw?" Ngumisi siya ng patagilid, alam kong dinadaan niya sa biro ang lahat ng iyon ngunit alam kong mayroon siyang pinaplanong masama. Kaagad niyang tinungo ang kinaroroonan ng bunsong kapatid namin at hindi nagdalawang isip na itutok ang baril sa ulo nito. Nanginginig ang katawan ko silang tinitigan. “Nagsasabi kami ng totoo, wala kaming ginagawang kasalanan!" Dinig kong pagmamakaawa ng kapatid ko. “Pinatay n'yo na ‘yung mga magulang namin pati ba naman ang walang kamalay-malay?" Aniya habang pilit na kumakalas sa mahigpit na pagkakahawak ng mga guwardya sa kaniyang braso. Pati ‘yung ibang mga kasamah
Read more
CHAPTER THREE
Hindi ko nagawang matulog kahapon dahil sa labis na pag-aalala sa kapatid ko at doon sa nahuling magnanakaw. Hindi kasi nasabi ni Ezra kung sino ang magnanakaw na iyon dahil tinawag na siya ng kaniyang Ina ngunit nakasisiguro akong may kalalagyan ang kung sino man ang nahuling iyon. Nagising si Ariella, nagsimula na niyang tanungin ang kung anong nangyari sa kaniya kagabi. “Ayos ka na ba? May masakit pa ba sa iyo?" Alala ko, inalalayan ko siyang maupo sa gilid ng kama. “Masakit lang ‘yung ulo ko." Aniya, para siyang batang mayroong iniindang sakit. “Ano bang nangyari sa akin?" Lumakas ang kalabog ng d****b ko dahil sa tanong niya. Sasabihin ko ba ang totoo? Hindi ba siya mabibigla kung sasabihin ko sa kaniya ang gulong nangyari kagabi? Na sinugod kami ng mga guwardya? Bahala na nga! May karapatan naman siyang malaman ang mga nangyayari pero mas pakakalmahin ko ang sarili ko. "Sinugod tayo ng mga guwardya kagabi" Nanging
Read more
CHAPTER FOUR
|ARIELLA| “Dakpin ninyo siya!" mula sa kinatatayuan ko'y nasasaksihan ko ang pag-punta ng mga guwardyang inutusan sa pwesto niya. Ibang-iba talaga ang mga mayayaman sa amin, umaasa sila sa kanilang mga guwardya habang kami naman ay hindi maipagtanggol ang aming mga sarili. Nakita ko naman ang pagsuntok ng isang guwardya sa kaniya, nanlaki ang mga mata kong tumitig sa kanila. Kailangan kong gumawa ng paraan. “Sasama ako sa inyo!" Ibinaling niya ang atensyon sa akin, “pakawalan ninyo muna ang kapatid ko!" Tiningnan ako ng masama ni Jamiel, umiiling-iling siya ngunit wala na akong magagawa, iyon lang ang naiisip kong paraan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob. "Mabuti kung gano'n!" Ngumisi siya ng patagilid sa akin, madilim pa rin ang kaniyang mukha. Nagbago ‘yung ekspresyon niya magmula nang magsalita ako, nakatatakot. Ano bang pinaplano niya? Kaagad lumapit sa akin ang mga guwardya par
Read more
CHAPTER FIVE
“A-ano namang ibabayad ko sa iyo? W-wala naman akong pera. .  ." Ani ko, nararamdaman ko ang paglapit niya sa akin kaya't napaaatras ako. “Well," may pagkamalat ang boses niya, pasimple pa siyang kumagat sa kaniyang labi. “Gusto kitang manatili rito bago sumapit ang dilim." Bakit niya ako hinayaang makapasok sa kaniyang mansyon? Labis ang pagtataka ko, tinuturing nilang kalaban ang mga mahihirap pero bakit?  Mahirap basahin ang kaniyang mukha dahil sa paiba-ibang reaksyon nito, kahit na gwapo't mukhang inosente ang mukha niya'y kay hirap basahin nito dahil seryoso at walang reaksyon ang kaniyang mukha. “Ha?" Napakamot ako sa ulo. Maraming mga tanong ang pumasok sa isipan ko. “To get to know you better." Aniya, mas lalong gumulo ang utak ko dahil doon. "Bakit?" hindi ko ba alam pero gusto kong malaman ‘yung rason niya, tumaas ‘yung isa sa makakapal niyang kilay, pantay at makapal ang tabas ng kaniyang mga kilay, bagay iyon sa
Read more
CHAPTER SIX
How can I keep my secret if he always catches me with his questions?"You seem nervous about my question? Don't worry you don't have to answer because I'm just joking" He said to me and smiled slightly.I do not think that a demon like the one in front of me can joke.As he spoke to me I could not help but be stunned by his attractive red lips that matches his sharp nose which makes his face even more handsome."Do you want to kiss me?" He suddenly asked me and brought his face closer.With the closeness of his face, his sharp nose almost touched my nose.It was as if my mind was urging me to bring my face closer as well, Is that really how it feels?Why does it seem like I can't move in my position right now?I know he has hurt many women because of how he attracts but I can't help myself from not kissing him but I know that it is wrong."First kiss?" He said to me after kissing me for a few seconds,His soft lips touche
Read more
CHAPTER SEVEN
Ariella and Magnus have reached their destination.Even though Ariella was worried with her family,He did nothing because of Magnus wishes.She tries to understand what happened earlier in the mansion because she does not know the real purpose of the man to her why it treats her so well. She knew that the kisses given to her by this man were meaningless because she knew that he was playful. Magnus' friend Jared called to invite him to the club.When he got inside he immediately went straight to a spacious chair where he was the only one sitting while Jared was enjoying dancing with the drunk women. In the past few days, Magnus has noticed that his passions are changing but he is not sure of the reason why. The former man who loves antics seems to be changing, Sometimes he just goes with friends to go at the club. Is it because he is getting older and he is maturing? He is also no longer fond of pla
Read more
CHAPTER EIGHT
They talked about their future life even though they knew that the Vrexias would tighten their guard over the Hacienda.They also discussed about Ariella and Zamiel how to keep the two of them at the same time developing new plans but the only problem they had in developing the plans was how to keep the girl Ariella's birthday a secret because if they found out that this woman was at the right age it would be possible to choose it from one of the new slaves.  In this city you have to be good at keeping a secret because otherwise you will surely die.On the other hand, the male heiress, Magnus, was having a good time. As much as he drank, he became drunk. but even so he is still wise to think, Even if he is drunk he makes sure he knows what he is doing because if he lets drunkenness swallow him maybe something bad will happen to him or his business. He did not wait for his friend Jared and went home.He was so drunk that he could no
Read more
CHAPTER NINE
ARIELLA'S POVIts breath caresses from my ear down to my neck, The breath smells of wine."W-what do you mean?" I asked even though I knew it was drunk. "I just want you to be with me" He clarified and suddenly pushed me closer to him so I got closer to his chest but even though his clothes were thick I could still feel the heat of his body. "I want you to be my wife" He added, which surprised me completely. It was only when we first met that I immediately felt he needed something from me, Is that it? After a while, his phone rang, signaling someone calling "Hello" He said to a man crossing this line. I was not sure to hear his voice but I was sure it was a man. In the actions of this heir I remember my friend when I was a child and the nightmares of the past that I try to forget until now but I could not do anything because it seems to be sealed for a lifetime. I was on my way home when I sa
Read more
CHAPTER TEN
When Magnus got off the plane, he couldn't help but think of his beloved woman, Ariella.He only feels such things once so he is just like that if he wonders. How can he make this woman feel it even though he has this attitude?Will this woman's family be able to accept this man even though they know that his state is far from their life? But he knew nothing would happen if he not gamble in life."Where are we going now sir?" Asked one of his drivers."In the mansion" He answered shortly  and turned his attention in opening his phone. It was just over an hour before they arrived at Magnus' mansion in Gangnam gu,South Korea. He has a big house here in South Korea because he lives here when there is a problem that needs to be solved by his company but he only comes here once because apart from this company he runs a lot of businesses. "Detective Kang, I'm here, let's just meet" He said to
Read more
DMCA.com Protection Status