The Desirable Impostor

The Desirable Impostor

By:  FilipinoWriter  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
115Chapters
2.2Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

The Desirable Impostor Collection Have you ever been impulsive on your decisions? It was alright to begin with but it would be too late when you were hurt because of these irresponsible choices... Here are the titles of stories where deceit played a big part: "The Desirable Impostor" Her mission was to impersonate somebody reluctantly. But he was hard to hoodwink and he wanted her! "The Fake Wife" She was offered a job--to act the missing wife of a paralyzed man. What was the punishment for her duplicity? "The Pretending Heart" Tired of being 'loved' because of her money, she pretended to be an ordinary girl. She fell in love with a man who despised the moneyed people... "The Dubious Caretaker" She was forced to do the job of her sick father. She deceived the master of the house and posed to be a man. Until her cover was blown... "Passion in a dream" She was the product of his imagination. Or was she real? She sold herself to be able to help her family. But what if he discovered her secret?

View More

Latest chapter

  Interesting books of the same period

  Comments
  No Comments
  115 chapters
  The Desirable Impostor - Chapter 1
  The Desirable ImpostorSYNOPSISCaitlyn was on a mission. An impossible mission. She would impersonate her twin sister, Janine. She must win over the grandmother of Drake.It was easy with the grandmother but Drake was hard to hoodwink. He saw her as his beautiful impostor.He decided to test her. But the testing got out of hand and onto the bed.Caitlyn did not want to go on deceiving her twin but Drake wanted her like no other.Where would their desire lead them?*     *     *The Desirable Impostor - Chapter 1            NANG magpakasal sina Emilio at Cora, marami ang humatol na hindi magtatagal ang pagsasama ng dalawa. Nanggaling sa isang buena familia si Emilio Del Praño at si Cora Cruz naman ay anak sa pagkadalaga ng isang tindera ng isda sa palengke.          &nb
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 2
  CHAPTER TWO:            "MAGPAPANGGAP akong ikaw?!" Napabulalas si Caitlyn.            "Hey, no need to shout!" ganting-bulalas ni Janine. Sumungit ang tono. "Kung ayaw mo akong tulungan, 'wag mo na akong ibisto kina Papa."            "I'm sorry, Ate Janine. Nabigla kasi ako." Luminga-linga si Caitlyn sa paligid ng sala. "Don't worry, nasa kusina sina Itay at Inay." Magkatuwang na nagluluto ng hapunang barbeque steak ang mga magulang nila.            "Bakit nabigla ka?" Nagbaba na rin ng tono si Janine.            "Imposible kasing magkatutoo ang gusto mo. Magpapanggap akong ikaw?" Inulit na naman ni Caitlyn ang tanong.        
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 3
  CHAPTER THREE:            KINABUKASAN, nakasakay na naman sa eroplano si Caitlyn. Patungong Zamboanga naman.            "May malawak na pineapple at durian plantation ang Familia Mendrez ng Zamboanga. Nandoon ang ancestral house na tinitirhan ng lola ni Drake," ang mabilisang pagkukuwento ni Janine habang nakasakay sila sa taxing patungong domestic airport. "Sabi ni Drake, may sarili din daw kapilya ang plantasyon. Malamang na doon kami ikasal dahil napaka-tradisyunal ng kanyang lola."            "Er, ano ba ang pangalan ng lola?" Parang na-attached na si Caitlyn sa agwela ng kasintahan ng kapatid dahil siya ay sabik na makilala ang sariling lolo at lola. Hindi pa rin siya itinuturing na apo dahil sa loyalty niya sa kanyang Inay.        
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 4
  CHAPTER FOUR:             NAGING tahimik at payapa ang maikling biyahe patungo sa Villa Mendrez. Kapwa walang imik ang dalawang okupante ng dyip. Ang buong atensiyon ni Caitlyn ay ipinabihag niya sa mga tanawing nadaraanan. Nakakabighani ang walang katapusan at pantay-pantay na mga hilera ng mga pananim na pinya, mga puno ng durian at mahahabang greenhouses.            "'Yan ang latest technology sa vegetable-raising, ang mga hydroponics. Soil-less kaya hindi kailangan ng lupa. Ang nutrients na kailangan ng mga halaman ay direktang nakukuha sa circulating water supply kaya napakabilis lumaki at magbunga."            Tumangu-tango si Caitlyn. "Narinig ko na nga ang tungkol sa hydroponics. Mas malalaki at mas malasa ang hydroponics tomatoes na natikman ko." &nb
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 5
  CHAPTER FIVE:            ISANG matandang babae ang parang reynang nakaupo sa isang silyang tila trono ang disenyo at yari. Regal ang hubog ng ulo at ang tuwid na mga balikat at likod. Diretso at nang-aarok ang paraan ng pagtitig.            Puno ng pangamba ang kalooban ni Caitlyn habang papalapit sila ni Drake sa naghihintay na agwela.            "Lola Dorothy," ang masiglang sambit ng lalaki. "Nainip ka ba?" Hinagkan nito ang isang kulubot at butuhang pisngi.            "Hindi naman. Puntahan mo si Seling at sabihing puwede na niyang ilabas ang mga pagkain dito." Nakangiti si Senyora Dorothy Mendrez habang nagbibigay ng instruksiyon sa apo. Bahagyang nabawasan ang init nang bumaling sa gawi ni Caitlyn. "Iha, halika. Dito
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 6
  CHAPTER SIX            GAMIT ang celfone, tinawagan ni Caitlyn si Janine sa condo unit, ngunit walang sumasagot. Baka nasa salon pa ang kakambal. O kaya'y nakalipad na patungong Paris.            Gusto na sana niyang umalis sa plantasyon kaya tinatawagan ang kapatid. Ayaw na niyang magpatuloy sa pagpapanggap. Gusto na niyang bumalik sa San Jose, kungsaan ang buhay ay simple at walang kumplikasyon.            'Ayoko ring mahulog nang husto ang loob ko sa 'yo, Drake Mendrez!' bulalas niya habang yapus-yapos ang sarili.            Hindi inasahan ni Caitlyn ang sumunod na ginawa ng lalaki matapos ibalitang bibigyan ng singsing si Janine bukas ng gabi. Bigla na lang siyang sinambitla ng mahigpit na yakap at ginawar
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 7
  CHAPTER SEVEN            HABANG naghahapunan, muli na namang pinagmasdan ni Drake ang nobyang tila naging estranghera sa kanyang pakiramdam.            Maikling panahon pa lamang niyang nakasama si Janine Del Praño ngunit may natandaan na siyang mga katangian at kapintasan ang bagong girlfriend. Ang mga nagustuhan niya ay ang pagiging malambing, karinyosa, sensuwal, at intelihente. Ang mga kapintasan naman ay pihikan sa pagkain, matapobre, mapaghanap, at masyadong mahilig sa alak.            Handa siyang i-overlook ang mga kapintasan, basta't makapasa lang ang babae sa pihikang panlasa ni Lola Dorothy--at sa ilang personal na pagsubok niya.            Ngunit paano nga kung isang impostor naman ang dumad
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 8
  CHAPTER EIGHT            'ANO'NG gagawin ko?' bulalas ni Caitlyn sa sarili. Wala sa script ni Janine ang isang love scene.             O rape scene.            Lalaban ba siya?             O magpapaubaya?            Alinman sa dalawa ang kanyang gawin, agrabyado pa rin si Caitlyn.Kahit hutok sa ehersisyo ang mga biyas, mas superyor pa din ang lakas ni Drake. Tiyak na matatalo lang siya kapag nagpambuno sila. Kapag nagpaubaya naman siya, tiyak na hindi lang ang katawan niya ang maaangkin ni Drake. Pati siguro ang kaluluwa ay maibibigay na niya!            Higit sa lahat, iyon ang ikinatatakot ni Caitlyn. Ang mawalan ng
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 9
  CHAPTER NINE            NANG magkamalay si Caitlyn, nakahiga na siya sa mahabang sopa at nakatunghay ang nag-aalalang mukha ng makisig na lalaki. Maliksi nitong inalalayan ang kanyang pagbangon.            "You're so cold." Ginagap ni Drake ang mga kamay na nagyeyelo. "Drink this." Isang baso ang maliksing inilapit sa bibig niya.            Kusang nilunok ng dalaga ang likidong nasa baso. Napaubo siya nang manghapdi ang naninikip na lalamunan. Alak pala ang nalagok niya.            "Are you okey?"            Pinilit tumango ni Caitlyn matapos ibaling ang ulo palayo sa baso. Lalong nangapos ang kanyang hininga.         &nb
  Read more
  The Desirable Impostor - Chapter 10
  CHAPTER TEN             NAGMISTULANG kidnap victim nga si Caitlyn sa Mendrez Plantation. Naging anino niya si Drake. Sa loob lang ng banyo hindi nakabuntot. Tila wala nang paraan upang makalaya. Makakaalis lang siguro siya doon kung makukumbinsi niya ang tagabihag!            Ang tanging pampalubag-lubag sa imposibleng sitwasyon ay ang di-matatawarang kaligayahan ni Lola Dorothy, bilang reaksiyon sa ibinalita ng binatang apo tungkol sa pagpapakasal nila sa isang buwan.            "Hay, salamat sa Panginoon! Natupad na ang aking pangarap!" Magkasalikop pa ang mga palad, habang pausal na sinasambit ang pasasalamat. Matamis ang ngiti sa kulubot na bibig ngunit may luha sa mga mata. “Napakagandang regalo ang ibinigay n’yo sa akin, mga apo!” &nbs
  Read more
  DMCA.com Protection Status