Share

GoodNovel Author's Guidebook(Tagalog)
GoodNovel Author's Guidebook(Tagalog)
Author: GoodNovel Academy

Tungkol sa pag-edit ng aklat

# Gusto kong i-proofread ang aking kwento para siguraduhing walang pagkakamali sa grammar. Maaari bang gawin ito ng aking editor para sa akin?

Hindi parte ng trabaho ng mga GoodNovel editor ang mag-proofread sa mga aklat. Kung nais mong mag-proofread, maaari kang gumamit ng mga software gaya ng Grammarly o kaya naman ay humanap ng professional para ikaw ay gabayan sa iyong grammar.

# Gusto ng editor ko na i-edit ko ang aking aklat. Ano ang dapat kong gawin?

Kapag sinabi ng editor mo sa iyo na dapat mong i-edit ang iyong aklat, nakikitaan niya ito ng potensyal. Ngunit hindi mo pa rin obligasyon na ito ay i-edit ayon sa kagustuhan ng iyong editor. Ito pa rin ay desisyon mo.

Tandaan, tinitignan ng editor mo ang iyong kwento base sa pananaw ng mambabasa at bilang editor. Ayos lang na iba ang iyong pananaw, ngunit makinig ka rin sa kanilang sasabihin.

Mas mabuti kung inyo itong pag-uusapan at hindi ka lamang makikinig sa kanilang payo. Ngunit, hindi laging detalyado ang kanilang magiging payo sa iyo, kaya dapat mo pa ring pag-isipan kung paano ito iayon sa iyong kwento.

  • Kung hindi ka pa pumirma sa amin, maaaring maka-impluwensya sa desisyon ng editor ang alok kung ang kwento ay aayusin mo ayon sa kanyang payo. Ngunit hindi pa rin ito kasiguraduhan na makakatanggap ka ng alok.
  • Kapag ikaw ay pumirma na, ang editor ay magbibigay ng payo para mas tumaas ang posibilidad na ito ay sumikat. Ngunit hindi dahil nag-edit ka ay sisikat na agad ang iyong kwento.

Kahit na nag-edit ka, minsan ay hindi pa rin ayon ang kinalabasan sa iyong gusto. Pero hindi ka dapat malungkot! Ang kilalang manunulat na si Stephen King ay naglalaan ng 6 na buwan para mag-edit sa isang aklat, at umaabot ito sa 212 na beryson. Magtiyaga ka lamang. Kahit sa mga fairytale, hindi agaran ang balik ng paghihirap.

Mayroon mang magagandang payo ang mga editor, ngunit hindi sila diyos. Hindi lahat ng kanilang payo ay tama at makakapagdala sayo ng ninanais mong resulta. Isa pa, dahil hindi nila trabaho ang magbigay ng payo sa pagsusulat, hindi pare-parehas ang pagbigay nila nito.

Ang editing ay isang nararapat na hakbang ng mga magagaling na manunulat, at ang mga editor ay maaaring makatulong sa iyong maging isang top author. Huwag sumuko at galingan lamang, dahil maganda ang iyong future!

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status