Share

Sa Pagpirma ng Kontrata

# Magkakaroon ba ako ng editor / CE kapag ako ay nag-apply para sa kontrata?

Oo. Ang taong magpapadala sayo ng alok ay magiging editor mo at siya lamang ang editor mo sa GoodNovel. Siya ang maaari mong tanungin ukol sa iyong aklat o sa iyong kontrata.

# Maaari ba akong minsanang pumirma ng iba ibang kontrata para sa magkakaibang aklat?

Oo. Kami ay magbibigay ng isang kontrata para sa isang aklat, kaya maaari kang pumirma ng maraming kontrata para sa magkakaibang aklat.

# Gaano katagal ang proseso ng application?

Kadalasan ay tumatagal ito ng 2 linggo o isang buwan, bago kami makatugon sa iyong application. Humihingi kami ng pasensya para rito, dahil napakaraming aklat sa aming sistema na dapat ay ma-review. Kapag hindi ka nakatanggap ng email mula sa amin sa loob ng 1 buwan, makipag-ugnayan sa amin gamit ang email (writers@goodnovel.com).

# Mahigit 1 buwan na ang nakaraan mula nang mag-apply ako, at alam kong hindi na-reject ang aking aklat ngunit wala pa rin akong natanggap na mensahe. Ano ang dapat kong gawin?

I-check mo kung tama ang nailagay mong email address sa iyong application o tignan ang spam box sa iyong email. Kadalasan sa mga kasong ganito, nasa spam box ang email kaya hindi mo nakita. Kung sigurado kang tama ang nailagay mong email address at wala kang nakita sa iyong spam box o trash box, magpadala ka ng email sa (writers@goodnovel.com) o kaya naman ay makipag-ugnayan sa amin sa Facebook, Instagram, o Discord.

# Maaari ba akong umatras mula sa kontrata? Totoo bang hindi na ako maaaring umalis mula sa kontrata kapag ito ay napirmahan ko na?

Hindi ito totoo. Maaari mong i-void ang kontrata kapag natugunan mo ang mga requirements na nakasaad sa iyong kontrata. Ngunit ang pagpirma ng kontrata ay isang seryosong bagay na may legal na epekto, kaya naman pinapayo namin na iyong basahin ang “termination” na parte ng iyong kontrata at pag-isipan ito nang mabuti bago pumirma ng kontrata.

# Ako ay nakatanggap ng alok para sa exclusive ngunit gusto kong papalitan ito sa non-exclusive. Ano ang dapat kong gawin?

Sabihin mo lamang ito sa iyong editor sa pamamagitan ng email at siya ang mag-aayos nito para sa iyo.

# Ako ay nakatanggap ng alok para sa non-exclusive at nais ko itong ipapalit sa exclusive. Ano ang dapat kong gawin?

Mas mataas ang aming standard para sa mga exclusive na aklat, kaya naman kapag ang in-apply mo ay exclusive ngunit ang natanggap mo ay non-exclusive, ito ay dahil sa tingin namin ay kailangan pang ayusin ang aklat para umayon sa standard ng exclusive.

Maaari mong tanungin ang iyong editor para sa kanyang suhestiyon, o kaya naman ay pirmahan mo na ang non-exclusive at maghintay ng pagkakataon para ito ay baguhin.

# Hindi pa ako nakapirma ng online na dokumento dati. Ano ang aking gagawin? Ito ba ay legal?

Oo, ito ay legal kapag nailagay na namin ang aming stamp at mayroon ka ng pirma roon. Siguraduhin mo na ang iyong pirma ay katulad din ng normal mong pirma, at huwag mong kalimutang ipaalam sa iyong editor na napirmahan mo na ang kontrata.

Huwag mag-reply sa email ng Hellosign dahil hindi ito makakarating sa iyong editor. Ang Hellosign ay isa lamang online document service na aming ginagamit. Mag-reply sa editor na nagpadala ng alok sa iyo.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status